Gastouderopvang

De overheid moet voorwaarden scheppen zodat ouders zelf hun kinderen kunnen opvoeden. Dat is helaas het tegenovergestelde van wat zij nu doet. Momenteel stimuleert en verleidt zij ouders juist om hun verantwoordelijkheid uit handen te geven. Ouders die hun verantwoordelijkheid weggeven, krijgen een scheut subsidie. Dat is hypocriet van een overheid die met de mond belijdt dat ieder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het is bovendien onrechtvaardig dat belastinggeld niet terecht komt bij ouders die hun kinderen zelf opvoeden. Veel ouders hebben immers geen behoefte om allebei veel betaald werk te verrichten.

Kinderen verdienen een persoonlijke opvoeding door hun eigen ouders. Dat is voor hen namelijk het beste. Ouders hebben ten opzichte van hun kinderen een unieke relatie. Ze zijn niet te vervangen. De beste opvoeders zijn in principe de ouders zelf. Het is onbegrijpelijk en onverantwoord dat de overheid dit belang moedwillig verwaarloost door kinderopvang te stimuleren. En dat terwijl kinderopvang in de wet omschreven wordt als ‘het bedrijfsmatig verzorgen en opvoeden van kinderen’. Zo’n opvoeding moeten we toch niet willen.

Concreet:

  • Ouders betalen zelf de kosten van kinderopvang, behalve in situaties van overmacht of sociale noodzaak. Denk bijvoorbeeld aan eenoudergezinnen.
  • De Rijksbijdrage voor kinderopvang wordt toegevoegd aan de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Alle ouders hebben recht op dezelfde inkomensondersteuning bij de opvoeding.
  • Pedagogisch medewerkers in kindercentra, evenals gastouders dienen te kunnen aantonen dat zij bekwaam en bevoegd zijn (o.a. voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van taalvaardigheid, pedagogiek en eerste hulp bij ongevallen aan kinderen).
  • Pedagogisch medewerkers en gastouders dienen te kunnen aantonen een veilig en geborgen opvangadres te kunnen bieden aan de hand van Verklaringen omtrent Gedrag, Risico-Inventarisatie, Pedagogisch Beleid.
  • Factoren die een schadelijke invloed hebben op de ontwikkeling van zeer jonge kinderen, zoals het gebruik van audiovisuele media, moeten in de kinderopvang zo veel mogelijk tegengegaan worden.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.