Fietsen

Fietsen is gezond en goed voor het milieu. De overheid moet met name forenzen stimuleren om de fiets te pakken in plaats van de auto.

Concreet:

  • Het Rijk moet, samen met andere overheden, werk maken van betere fietsverbindingen. Door gebruik te maken van cofinanciering moet de aanpak van knelpunten in regionale fietsnetwerken en de aanleg van snelfiets-routes gestimuleerd worden.
  • Het fiscale beleid voor de fiets moet verbeterd worden, door voor de leasefiets dezelfde verlaagde fiscale bijtelling in te voeren als voor de elektrische auto, door aanpassing van de werkkostenregeling en/of door verhoging van de belastingvrije kilometervergoeding voor fietsen naar het werk.
  • Telefoongebruik tijdens het fietsen is verboden. Gemeentelijke boa’s kunnen bijdragen aan betere handhaving van dit verbod.
  • De SGP zet zich in voor verkeersveiligheid. Fietsers zijn een kwetsbare groep. Meer nationale cofinanciering is nodig voor investeringen van gemeenten en provincies om hun wegennet veiliger te maken. Denk aan aanpassingen in woonwijken die te hard rijden onmogelijk maken, veiligere fietspaden en kruispunten, ook voor elektrische fietsen, en aparte rijbanen voor fietsers en auto’s.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.