Europese Unie en euro

In de Europese Unie (EU) moet realisme uitgangspunt zijn. Zeker, Europese samenwerking heeft voor Nederland grote waarde, zowel economisch als geopolitiek. Als we sterker willen staan tegenover grote spelers als China, India en Rusland, is een in Europa gecoördineerde voedsel- en industriepolitiek noodzakelijk. Maar die coöperatie mag niet leiden tot een Europese superstaat waarin voor Nederland geen eigenstandige rol meer bestaat. Vanuit dat oogpunt is de SGP kritisch op hoe de EU nu werkt. De EU is van oorsprong een verband van soevereine staten die hun eigenheid niet op hoeven te geven.

Nederland moet de EU blijven herinneren aan haar joods-christelijke fundament. Daarom dient de EU zich weer te richten op kernzaken, zoals de interne markt. De EU moet zich vooral niet bemoeien met beleidsterreinen waar de lidstaten voor verantwoordelijk zijn, zoals sociale zaken of familierecht.

De SGP was en is kritisch op de euro. Europese samenwerking hangt niet af van het behoud van de euro en de euro is niet onomkeerbaar. Daarom moeten we exit-strategieën ontwerpen voor het geval de positie van een euroland onhoudbaar wordt of voor het geval een euroland vrijwillig voor vertrek kiest. Ook Nederland zelf moet zo’n nooduitgang hebben.

Verder wil de SGP:

  • dat in de Europese verdragen onze christelijke wortels en waarden worden opgenomen als basis onder de Europese samenwerking;
  • dat Nederland in de Raad voorstellen blokkeert waar niet de EU bevoegd is, maar de lidstaten zelf;
  • dat de zinsnede over het streven naar ‘ever closer Union’ verdwijnt;
  • dat de EU haar lidstaten niet onder druk zet bij zaken als abortus of het homohuwelijk en lhbti-beleid;
  • dat in de EU de soevereiniteit en eigenheid van lidstaten gerespecteerd wordt en er meer ruimte is voor flexibele samenwerking;
  • geen digitale euro;
  • een actieplan, met bijbehorend budget, voor een toegankelijk en betaalbaar Europees spoorwegensysteem.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.