Europese defensiesamenwerking

De SGP is tegen een Europese Defensie-unie, maar steunt inspanningen om het defensiebeleid van Europese landen beter te coördineren. Europese defensiesamenwerking kan vorm krijgen in afstemming met de NAVO als hoeksteen van ons veiligheidsbeleid.

  • Er mag geen “Europees leger” komen waarbij beslisbevoegdheid over de inzet van Nederlandse militairen de facto bij de EU gelegd wordt.
  • Doublures tussen Europese defensiesamenwerking en NAVO-taken moeten voorkomen worden; de EU moet niet de ambitie hebben om NAVO-taken in te lijven.
  • Verdere afstemming tussen de NAVO en de EU inzake militaire samenwerking is nodig. Contacten tussen beide organisaties zijn nog te veel ad hoc.
  • Nederland moet versterkt inzetten op bilaterale defensiesamenwerking met strategische bondgenoten als België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de Verenigde Staten. Daarnaast kan Nederland multilateraal samenwerken waar nodig,
  • Defensiesamenwerking in NAVO- of Europees verband vervangt of vermindert nooit de noodzaak om voldoende te investeren in de (basis)capaciteiten die de Nederlandse defensie zelfstandig dient te bezitten in het licht van haar grondwettelijke hoofdtaken.
  • Nederland moet zich inzetten voor meer duidelijkheid over het doel, de inhoud en de begrenzingen van het gemeenschappelijk buitenland- en veiligheidsbeleid (GBVB). De unanimiteitseis het draagvlak en daarmee de effectiviteit van besluiten. Het GBVB van de EU moet in de kern gericht zijn op het zorgen voor een ring van stabiliteit rond Europa.
  • Bij militaire samenwerking binnen de EU moet de focus liggen op beter, niet op meer.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.