Dementie

  • Het Deltaplan Dementie wordt voortgezet en uitgebreid. 
  • Het maatschappelijke doembeeld omtrent de kwaliteit van leven met dementie vraagt om nuancering. De SGP wil dat de overheid streeft naar een dementievriendelijke samenleving. Gemeenten faciliteren en ondersteunen maatschappelijke initiatieven in de vorm van lokale ‘dementiecoalities’.
  • Gemeenten moeten ervoor zorgen dat er ook voor jongere mensen met dementie dagbesteding bestaat die zo veel mogelijk aansluit bij hun behoefte, zoals bijvoorbeeld de Odensehuizen.
  • Zowel de bekendheid als de kwaliteit van persoonlijke begeleiding (casemanagement) van mensen met dementie en hun familie moeten verbeterd worden. 
  • Als iemand ongezond leeft, neemt daarmee de kans op dementie toe. Er komt daarom meer aandacht voor het belang van een gezonde leefstijl om dementie te voorkomen. 
  • De overheid investeert in kleinschalige woonvoorzieningen voor mensen met dementie, waar zorgverlening samengaat met onderwijs- en onderzoekstrajecten. 


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.