Constitutionele toetsing

De SGP vindt het belangrijk dat wetsvoorstellen aan de Grondwet getoetst worden. Dat is in de eerste plaats een taak voor de regering en de Tweede en Eerste Kamer. Wetsvoorstellen die inbreuk doen op de grondrechten (zoals bijvoorbeeld het wetsvoorstel over orgaandonatie op de lichamelijke integriteit), mogen door het parlement niet aanvaard worden. Andere concrete voorbeelden waar de toetsing door de wetgever onvoldoende functioneerden waren de wetsvoorstellen over de rituele slacht en de gewetensbezwaarde trouwambtenaar. De SGP zet zich ervoor in dat in de Kamer extra waarborgen worden ingebouwd om goed te toetsen aan de Grondwet. Kamercommissies moeten zich er steeds weer van bewust zijn dat het een heel belangrijk criterium is dat wetten voldoen aan de Grondwettelijke waarborgen.

Daarnaast is de SGP er voorstander van dat de rechter in concrete gevallen toetst aan de Grondwet. Het is niet logisch dat de rechter wel mag toetsen aan Europese Verdragen, maar niet aan de nationale Grondwet. Dit is een uitholling van de Grondwet. De Grondwet moet daarom gewijzigd worden om constitutionele toetsing door de rechter mogelijk te maken. Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.