CO2-uitstoot

Gods schepping is het waard om zuinig op te zijn. Als rentmeester moeten we zorgvuldig om gaan met grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. De CO2-uitstoot door autoritten, gasketels en fabrieken heeft invloed op het klimaat. Over de mate waarin en de gevolgen op de lange(re) termijn valt te discussiëren. Alleen al uit voorzorg is het wijs om de mogelijke consequenties serieus te nemen.

Het huidige wettelijk vastgelegde streefdoel van 55% CO2-reductie in 2030 lijkt moeilijk haalbaar te zijn dan wel alleen haalbaar tegen hoge kosten. Dat doel moet daarom geen wet van Meden en Perzen en dus niet als bindende doelstelling vastgelegd worden. Dergelijke streefdoelen horen ook niet in wetgeving thuis. Het energie- en klimaatbeleid moet bepaald en zo nodig bijgesteld worden in het parlement en níet in de rechtszaal.

Concreet:

  • Om CO2-emissie zwaarder te belasten dient het Europese CO2-emissiehandelssysteem aangescherpt te worden. Een bodemprijs is nodig, zodat bedrijven daadwerkelijk gestimuleerd worden om energie te besparen en CO2-emissie te beperken. Nederland moet inzetten op het beter functioneren van het emissiehandelssysteem. Het emissiehandelssysteem geeft bedrijven de ruimte om CO2-emissies op hun eigen manier te beperken. Een stapeling van beleid bovenop het emissiehandelssysteem moet voorkomen worden.
  • Bij het handhaven van de emissie-eisen die gesteld worden aan de uitstoot van schadelijke stoffen bij auto’s, moet de praktijkemissie leidend zijn.
  • Nederland zet in Brussel in op verdere aanscherping van de emissie-eisen voor nieuwe auto’s.
  • Er dient een stimuleringsregeling te komen voor het vervangen van tweetakt scooters en bromfietsen door een elektrische variant.
  • De SGP is tegen een Europees emissiehandelssysteem voor de gebouwde omgeving. Verduurzaming van de gebouwde omgeving kan aan lidstaten zelf overgelaten worden.

Het afbouwen van het gebruik van fossiele brandstoffen is trouwens om meerdere redenen een goede zaak. Zie verder: EnergieTerug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.