Bordeelverbod

Seksualiteit komt alleen tot haar recht binnen de trouw en geborgenheid van een huwelijk. Dat is dus wezenlijk iets anders dan oppervlakkige lustbeleving, voor geld te kopen handelswaar of een consumptieartikel dat aan de massa wordt aangeboden via de media of andere kanalen. Wie seksualiteit naar beneden haalt door ook hier uit te gaan van de mens die zelf wel uitmaakt wat hij of zij wil, verandert het mooiste in het slechtste.

Prostitutie is mensonwaardig! Prostitutie is geen liefdevol samenleven van man en vrouw, maar misbruik van vrouwen en een vorm van slavernij. Niemand zou graag zijn vrouw of dochter zien als prostituee. Feitelijk zijn de meisjes, vrouwen, jongens en mannen die in de ‘seksindustrie’ beland zijn overgeleverd aan gewetenloze criminelen die maar één ding willen: geld verdienen. Met mensensmokkel, uitbuiting en andere onfrisse praktijken, waarbij dikwijls schaamteloos misbruik wordt gemaakt van de trieste omstandigheden waarin de slachtoffers verkeren. Tegen die achtergrond is het een schande dat in Nederland prostitutie is gelegaliseerd en -ook door de overheid- als een normaal beroep wordt behandeld. De afschaffing van het bordeelverbod heeft geen oplossingen gebracht, maar alleen maar meer ellende. De signalen die politie en hulpverleners opvangen uit die wereld wijzen dat uit. Daarom zou het goed zijn als er weer een (landelijk) verbod komt op het exploiteren van mensen voor seksuele doeleinden. In ieder geval moeten gemeenten de vrijheid hebben om prostitutiebedrijven van hun grondgebied te weren. 

De SGP is voorstander van een zoveel mogelijk tegengaan van prostitutie en de instelling en handhaving van een verbod op betaalde seksuele diensten. Zoals handel in organen verboden is, moeten we ook het ‘aanbieden van mensen’ tegengaan.

  • Het bezoeken van prostituees moet strafbaar worden. Nederland zou daarbij goede voorbeelden van andere landen moeten volgen.
  • Vrouwen in de prostitutie dienen goede hulp en opvang te krijgen.
  • In elke gemeente waar prostitutie plaatsvindt moeten er uitstapprogramma’s zijn voor vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.
  • De legalisering van prostitutie is een voorbeeld van mislukt beleid. Mensenhandel blijft volop aanwezig, ook in de legale branche. Te vaak wordt strengere handhaving geplaatst tegenover het gedogen vroeger. Dat is onjuist. Juist een wettelijk verbod maakt optreden en handhaven door politie en justitie gemakkelijker.
  • Politie en justitie moeten de strijd tegen mensenhandel opvoeren, uiteraard in goed overleg met andere Europese landen. Gezien de ernst van dit delict zijn hogere straffen nodig.





Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.