Biotechnologie

Biotechnologie en andere technologieën, als nanotechnologie, bieden wetenschappers en bedrijven steeds meer mogelijkheden om het leven op aarde naar eigen hand te zetten, of zelfs van de grond af aan op te bouwen. Althans, zo spreken zij erover. Ze leveren er de nodige vergezichten bij. De SGP is uiterst kritisch. God heeft het leven geschapen. De natuurlijke grenzen die in Zijn schepping liggen, zijn er niet voor niets.

De voortschrijdende potentie van bijvoorbeeld nano- en biotechnologie roept in heel de maatschappij fundamentele vragen op: Wat is leven eigenlijk? Waar de moderne mens zichzelf tot maat van alle dingen heeft verklaard en niet goed raad weet met deze fundamentele vragen, heeft de SGP hier wel een duidelijke en waardevolle visie op. God heeft het leven geschapen. Zijn Woord is de maat van alle dingen.

De SGP is tegen genetische modificatie en het klonen van dieren. De SGP is ook tegen genetische modificatie van gewassen als genen van niet aanverwante soorten ingezet worden. Bij zwaarwegende humane, medische redenen kan hierop een uitzondering gemaakt worden.

De SGP vindt verder dat het maatschappelijk debat over de ontwikkeling en toepassing van technologieën die vergaande invloed hebben op het leven op aarde vroegtijdig geïnitieerd en gevoerd moet worden.

Toepassing van nieuwe veredelingstechnieken, zoals Crispr-Cas9, bij planten kan helpen om de teelt van gewassen sneller te verduurzamen. Belangrijke voorwaarde is wel dat de veranderingen in het DNA ook via de klassieke veredeling gerealiseerd hadden kunnen worden en dat geen soortvreemde genen gebruikt worden. Er moet meer ruimte komen om dergelijke technieken toe te passen.

Wetenschappers popelen om Crispr-Cas9, het gericht uitschakelen of toevoegen van genen  in/aan het DNA, toe te passen bij mensen. Met deze techniek kan bijvoorbeeld het DNA van geslachtscellen en embryo's aangepast worden (kiembaanmodificatie). Daarmee kun je mogelijk verschillende erfelijke aandoeningen herstellen en voorkomen dat deze aandoeningen aan volgende generaties meegegeven worden. Denk aan de ziekte van Duchenne, een ernstige spierziekte.  De SGP is uiterst kritisch. Moeten we een toepassing accepteren die zeker in de onderzoeksfase veel embryo’s zal kosten? Hoe groot is het gevaar dat ouders die bewust niet gekozen hebben voor toepassing van de gentechniek of hun kinderen door de maatschappij niet meer geaccepteerd worden? Is het uitbannen van erfelijke ziekten bij mensen en dieren door te knutselen aan het DNA wel zo een goede doelstelling in het licht van Gods heerschappij? Houden we wel voldoende rekening met het gevaar van het hellende vlak? De praktijk leert dat als regelgeving en politiek een gaatje bieden, dat wetenschap en bedrijfsleven snel de druk opvoeren om dat gaatje groter te maken.  

Via het octrooirecht worden steeds vaker planteneigenschappen en plantenrassen ‘geclaimd’. Dat vindt de SGP een ongewenste ontwikkeling. Bedrijven maken gebruik van de schepping. Ook kan dit claimgedrag er toe leiden dat plantenveredeling voorbehouden wordt aan multinationals. Dat zorgt voor ongewenste versmalling en ongewenste monopolies. De octrooibescherming bij genen en planteneigenschappen moet aangepakt worden.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.