Binnenlands bestuur

Lokale en regionale bestuurders die ter plekke goed bekend zijn, zijn heel goed in staat om te bepalen wat in het belang van de ‘eigen’ bevolking is. Uiteraard staat het gemeenten vrij om, als dat nodig en/of gewenst is, met elkaar samen te werken. Willen gemeenten hun taken uit kunnen voeren, dan moeten ze daarvoor uiteraard de ruimte, bevoegdheden en financiële middelen krijgen.

  • Als provincies en gemeenten meer mogen doen, hoort daar vanzelfsprekend bij dat zij daarvoor ook het geld krijgen om die taken naar behoren uit te voeren. Gemeenten en provincies moeten daarom meer ruimte krijgen voor lokale belastingen. Harde voorwaarde daarbij is dat het Rijk dan minder belasting heft, zodat de lastendruk niet hoger wordt.
  • Bij de financiering van gemeentelijke of provinciale taken door het Rijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een algemene uitkering. Zo hebben provincies en gemeente maximale vrijheid om hun taken uit te voeren.
  • De grotere steden hebben een relatief hoog budget. De verdeling van het geld over de gemeenten moet worden gewijzigd ten gunste van de landelijke gebieden.
  • Samenwerking tussen gemeenten is vaak nodig en kan de kwaliteit ten goede komen. Dat mag niet ten koste gaan van de democratische controle. Helder moet zijn dat samenwerking niet automatisch een eerste stap is naar samenvoeging.
  • De SGP wil geen gedwongen schaalvergroting. Herindeling van gemeenten moet gebeuren op vrijwillige basis. Alleen als blijkt dat er structurele problemen zijn die alleen door een samenvoeging kunnen worden opgelost, kan gedwongen herindeling gerechtvaardigd zijn.
  • De omvang van het takenpakket van gemeenten kan verschillen in omvang.
  • De gemeente staat het dichtst bij de burger. Beleidsvrijheid is daarom nodig. De vrijheid van gemeenten moet daarom niet worden ingesnoerd.
  • Gemeenten die er niks voor voelen om mee te werken aan het toelaten van branches die ellende en misdaad aantrekken (gokhallen, prostitutie etc.) moeten die vrijheid houden.
  • Raadsleden hebben een belangrijke rol in de vertegenwoordiging van de bevolking. Onderzoek is nodig om deze rol te versterken.
  • Burgers zijn gebaat bij kortere procedures, zowel bij het Rijk als in de provincies en gemeenten. Daarbij hoort dat er een eind komt aan overbodige bureaucratie en bestuurlijke drukte.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.