Bibliotheek

De openbare bibliotheek heeft een belangrijke functie in Nederland en voor de gemeenschap. Ongeveer een kwart van de Nederlandse bevolking is er lid van. De bibliotheek vervult bij uitstek een functie op vlakken waar uit maatschappelijk oogpunt tekorten bestaan. Dan gaat het bijvoorbeeld over de kwaliteit van informatie, maar ook om de bibliotheek als ontmoetingsplek en voor ondersteuning van (digitaal) laaggeletterden. Naast de grote kansen die de digitale bibliotheek biedt, zal ook de fysieke bibliotheek dus een belangrijke rol voor burgers blijven vervullen.

De overheid moet ervoor zorgen dat in elke gemeente een bibliotheekfunctie aanwezig is. Het is vaak niet mogelijk om in alle plaatsen of kernen een volwaardige bibliotheek aanwezig te hebben, maar voor de bereikbaarheid kan het aanbieden van de uitleenfunctie van boeken bijvoorbeeld een goed middel zijn.

Voor de SGP is de relatie tussen school en bibliotheek van wezenlijk belang. De bibliotheek kan voor leerlingen een belangrijke gids zijn bij het zoeken en selecteren van goede informatie en bronnen. Media-educatie is cruciaal voor jongeren. Ook programma’s voor leesbevordering verdienen steun. Wanneer scholen en bibliotheken de handen ineen slaan, kan het bewustzijn van onze bijzondere cultuur en geschiedenis bij jongeren levend worden gehouden.

Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.