Bedrijfsovernames

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor de economische bedrijvigheid. Omdat het voor jonge ondernemers moeilijk is om aan kapitaal te komen voor het overnemen van een bedrijf in het MKB, bijvoorbeeld van hun ouders, is een steuntje in de rug welkom. De SGP is daarom voorstander van de Tante Agaath-regeling (ook wel regeling voor durfkapitaal genoemd). Met deze regeling is het makkelijker om geld uit te lenen tegen een voordelig rentetarief aan een jonge ondernemer die een bedrijf wil overnemen. Deze regeling biedt met name ruimte aan ouders om geld uit te lenen aan zoon- of dochterlief die hun bedrijf wil overnemen.

De SGP draagt de agrarische sector een warm hart toe. De SGP heeft daarom jarenlang gepleit voor een steunmaatregel voor jonge boeren en tuinders in Nederland bij investeringen na overname van hun bedrijf. In 2005 is het eindelijk gelukt. Vanwege de aanhoudend grote inzet van SGP-fractievoorzitter Van der Vlies is de regeling de "Gulden Vlies-regeling" genoemd. Jonge agrariërs tot 40 jaar kunnen rondom de eerste vestiging als ondernemer meedoen aan de steunmaatregel jonge agrariërs. Onder voorwaarden kan er medefinanciering worden aangevraagd voor investeringen. Voor een belangrijk deel gaat het hierbij om investeringen in dierenwelzijn en milieumaatregelen. Dit is niet alleen een steun in de rug, maar ook zeker een vorm van waardering voor hetgeen waar jonge boeren en tuinders mee bezig zijn. De regeling is nu 'overgenomen' door de provincies.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.