Basis- en voortgezet onderwijs

Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn van fundamentele betekenis voor de vorming en ontwikkeling van kinderen. In het onderwijs moet zoveel mogelijk worden aangesloten bij de capaciteiten en aanleg van de kinderen.

Tegelijk blijft onderwijs in groepsverband van grote (sociale) betekenis. In het onderwijs moet veel aandacht worden besteed aan basisvaardigheden als taal en rekenen.

Ook dient er een royaal ruimte te zijn voor vormende vakken, zoals godsdienst, geschiedenis en maatschappijleer. Waarden en normen verdienen in het gehele onderwijs veel aandacht, maar de manier waarop scholen aan burgerschap werken, de waarden die scholen belangrijk vinden en de wijze waarop kernwaarden van de democratische rechtsstaat worden uitgewerkt mogen niet door de overheid verplicht worden.

Het is belangrijk dat de keuze voor vmbo, havo en vwo in de brugklas niet te snel wordt gemaakt. De eindtoets of doorstroomtoets is vooral nuttig voor het bepalen van een goede plek in het voortgezet onderwijs. Meer gewicht dient deze toets niet te krijgen.

De SGP vindt het belangrijk om het bepalen van de schoolsoort zoveel mogelijk uit te stellen, zolang dat in het belang van de leerling is. De selectie voor vmbo, havo of vwo moet dus niet gedwongen pas plaatsvinden na een aantal jaren gezamenlijke onderbouw. Er komt geen landelijke, verplichte tussentijdse toets in het voortgezet onderwijs.

De overheid moet voor allerlei interessante en belangrijke thema's, zoals het omgaan met de natuur of programmeren, niet meteen nieuwe vakken verplichten. Het is aan scholen om te kijken of en hoe dit in het onderwijsaanbod gestalte kan krijgen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.