Asbestsanering

Asbestvezels zijn gevaarlijk. Toepassing van asbest is al enkele decennia verboden, maar in veel oudere woningen, bedrijfspanden en schuren is nog wel asbest aanwezig. Dat brengt risico’s met zich mee. Het is daarom belangrijk deze asbest weg te halen. Deze sanering moet wel veilig plaatsvinden.

Asbestsanering moet gestimuleerd worden door meer inzet op en ruimte voor innovatieve werkmethoden, waarbij vezelverspreiding zoveel mogelijk beperkt wordt. Onnodige eisen moeten geschrapt worden.

De SGP is geen voorstander van een verbod op asbestdaken, zeker als er geen oplossing geboden wordt voor de vele gebouweigenaren die zo’n sanering en dakvernieuwing niet kunnen betalen.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.