Antisemitisme

Joden zijn telkens weer het mikpunt van spot en agressie. Helaas moeten we constateren dat het antisemitisme in Europa en Nederland groeit. Veel Europeanen blijken te leven met verwrongen beelden over Joden en de Holocaust. Die opvattingen kunnen op gevaarlijke wijze een eigen leven gaan leiden. Ook zijn de afgelopen jaren weer verschillende aanslagen op Joodse doelen gericht. De overheid moet er alles aan doen om de veiligheid van Joodse burgers te waarborgen.

Belangrijk is te beseffen de (grens van de) vrijheid van meningsuiting niet alleen een zaak is van recht, maar ook van ‘wijs beleid’. De SGP houdt het op: …al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt (…), bedenk en zeg dat.” Als we dát doen, is er al veel gewonnen.De vrijheid van meningsuiting mag niet uitlokken tot kwetsen of schofferen van mensen. Uitingen als antisemitisme, racisme en ontkenning van volkerenmoord worden streng bestraft.

 

Antisemitisme sluimert en laait regelmatig op. Helaas is het nodig dat Joodse scholen en gebouwen continu bewaakt moeten worden. De SGP pleit voor voldoende middelen om de veiligheid van de Joodse gemeenschap te waarborgen. Met name online vindt er een opleving van antisemitisme plaats. Platforms moeten deze content zo snel mogelijk verwijderen en de gebruiker schorsen. De overheid legt boetes op aan platforms die deze content niet binnen 24 uur verwijderen.

  • De overheid accepteert niet dat er op scholen problemen zijn bij het aan de orde stellen van de Holocaust. Als problemen door de school blijven bestaan, is het zaak dat de onderwijsinspectie ingrijpt.
  • Bij de inburgering en de Nationale dodenherdenking moet nadrukkelijk stil worden gestaan bij de gruwelen van de Holocaust en het hardnekkige kwaad van antisemitisme.
  • Wanneer personen of zenders Jodenhaat aanwakkeren, ook internationaal, treedt Nederland op om dat aan de kaak te stellen en maatregelen te nemen.
  • Nederland en de Europese Unie moeten ervoor zorgen dat geen subsidie wordt verstrekt om antisemitische Palestijnse schoolboeken te maken en te verspreiden.


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.