AIVD

De uiterst bloedige aanslagen in onder meer Parijs en Brussel laten zien dat de strijd tegen het islamitisch terrorisme niet alleen in Syrië en Irak gevoerd moet worden, maar ook hier. Barbaarse (zelfmoord)aanslagen op totaal onschuldige burgers laten zien dat we overal uiterst kwetsbaar zijn. Iedereen loopt gevaar!

Geradicaliseerde jihadstrijders blijken eenvoudig weer naar Europa terug te kunnen keren. Ze worden niet overal goed geregistreerd, laat staan in de gaten gehouden. Dat moet dus anders. Maar dat kan alleen als er extra geld wordt uitgetrokken voor de veiligheid en als alle betrokken landen hun informatie gaan delen.

  • De veiligheidsdiensten (o.a. de AIVD) doen ontzettend belangrijk werk. Voldoende bevoegdheden voor deze diensten zijn dan ook noodzakelijk. Ook is het voor de continuïteit belangrijk dat zij een meerjarig, stabiel budget hebben.
  • Veiligheid is van groot belang, en als het noodzakelijk is voor de bescherming van mensenlevens moet de privacy daar voor wijken - uiteraard alleen binnen de grenzen van de (Grond)wet. In de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten moet daarom meer ruimte komen voor het onderscheppen van informatie.
  • De samenwerking tussen de (Europese) veiligheidsdiensten, politie en justitie moet versterkt worden. Als een ‘Syriëganger’ terugkomt, moet hij meteen worden vastgezet voor onderzoek.
  • De grenzen van Nederland moeten – in samenwerking met de buurlanden - beter worden bewaakt. Daarbij moet intensiever gebruik worden gemaakt van mobiele controles. Kost dat meer, dan moet er meer geld voor worden uitgetrokken.
  • Aan personeel bij de veiligheidsdiensten moeten zware eisen worden gesteld. Betrokkenen dienen volledig betrouwbaar te zijn. Prioriteitstelling in het werk is onontkoombaar. Dat neemt niet weg dat ontwikkelingen op andere aandachtsvelden ook goed in het oog moeten worden gehouden.
    Veiligheid is bij uitstek een kerntaak van de overheid. De AIVD dient daarom, zeker in een tijd van reële dreigingen, adequaat toegerust te zijn om haar taak zo goed mogelijk te vervullen


Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.