AIVD

De veiligheidsdiensten (o.a. de AIVD) doen ontzettend belangrijk werk. Bedreigingen voor onze veiligheid zijn er op allerlei manieren, van individueel opererende terroristen tot jihadistisch terrorisme en agressief cyberoptreden van andere landen. Voldoende bevoegdheden voor deze diensten zijn dan ook noodzakelijk om de ernstige en steeds wijzigende dreigingen de baas te kunnen. Ook is het voor de continuïteit belangrijk dat zij een meerjarig, stabiel budget hebben.

  • Bij het uitoefenen van bevoegdheden moet de privacy van burgers zoveel mogelijk ontzien worden.
  • Het verzamelen en bewerken van gegevens dient zo gericht mogelijk te gebeuren.
  • Het is belangrijk dat tijdens het werk van de diensten goed toezicht mogelijk is.
  • De samenwerking tussen de (Europese) veiligheidsdiensten, politie en justitie moet versterkt worden.
  • Aan personeel bij de veiligheidsdiensten moeten zware eisen worden gesteld.
  • Betrokkenen dienen volledig betrouwbaar te zijn.

Prioriteitstelling in het werk is onontkoombaar. Dat neemt niet weg dat ontwikkelingen op andere aandachtsvelden ook goed in het oog moeten worden gehouden.Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.