Acute Zorg

 • Bij (hoog)complexe zorg ligt het voor de hand dat dit wordt aangeboden in een gespecialiseerd ziekenhuis voor betere kwaliteit. Concentratie van zorg moet echter geen doel op zich zijn, maar altijd een middel om de kwaliteit van zorg te behouden of te vergroten. Er kunnen argumenten zijn om specialistische zorg op meerdere plekken in Nederland beschikbaar te houden, ook al kost dat meer geld. De SGP wil dat het kabinet nu eerst grondig in kaart brengt welke vormen van (hoog)complexe zorg wellicht zou moeten worden geconcentreerd, voordat er verdere besluitvorming plaatsvindt over concentratie van zorg.
 • De SGP wil dat basiszorg en acute zorg in ziekenhuizen door het hele land beschikbaar blijft, ook in grensregio’s.
 • We werken toe naar bekostiging van de spoedeisende hulp op basis van beschikbaarheid.
 • De spoedeisende hulp moet laagdrempelig toegankelijk blijven. Er worden geen financiële prikkels ingezet om een bezoek aan de SEH te ontmoedigen.
 • Bij de inrichting van de acute zorg in de ROAZ-regio’s moet voortgebouwd worden op reeds bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals huisartsenkringen, zorggroepen en allianties tussen ziekenhuizen.
 • Provinciale en lokale bestuurders en patiëntenorganisaties zouden intensief betrokken moeten zijn bij besluitvorming over de inrichting van de medische en acute zorg in hun regio. Dit wordt wettelijk vastgelegd.
 • De beschikbaarheidsbijdrage voor ‘gevoelige’ ziekenhuizen moet omhoog, zodat het voortbestaan van dit type zorg niet in gevaar komt.
 • Om te voorkomen dat ziekenhuizen ongecontroleerd en plotseling failliet gaan, dienen er met alle ziekenhuizen bindende afspraken gemaakt te worden waarmee wordt geborgd dat wanneer zorgaanbieder dreigt om te vallen of overgenomen, de zorg voor patiënten niet in gevaar komt.
 • De beschikbaarheid van ambulancezorg is in regio’s zoals de Veluwe, Goeree-Overflakkee en het Groene Hart ver onder de maat. Het kabinet moet meer druk uitoefenen op Regionale Ambulancevoorzieningen en verzekeraars om de aanrijtijden te verbeteren.
 • Het aanbod van voorzieningen voor een tijdelijk verblijf, zoals revalidatiezorg, respijtzorg, Wlz-crisisbedden, wordt vergroot. Hierover worden regionale afspraken gemaakt en regionale en bekostiging voor de coördinatie geregeld.
 • Tijdens de coronacrisis ontstond grote druk op de capaciteit van ziekenhuiszorg, zoals de SEH en intensive care. De SGP wil een onderzoek naar de toegankelijkheid en beschikbaarheid van cruciale zorgvoorzieningen om te bezien waar er niet genoeg ‘vet op de botten’ zit om crisissituaties aan te kunnen.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.