Peter Schalk

Fractievoorzitter Eerste Kamer

Mijn naam is Peter Schalk, en ik woon met mijn vrouw Marian in Veenendaal. We hebben vijf kinderen gekregen, waarvan er vier getrouwd zijn. En we genieten van onze twaalf kleinkinderen.

Ik ben opgegroeid in Lisse, in het kostershuis van de Gereformeerde Gemeente. Na mijn opleiding aan de Driestar heb ik eerst in militaire dienst gezeten. Daarna werkte ik 11 jaar op de basisschool De Wegwijzer te Berkenwoude, eerst als onderwijzer en later als directeur. Vervolgens heb ik 25 jaar bij de RMU gewerkt, eerst als directeur, later als Raad van Bestuur.

 Inmiddels mocht ik in 2015 gaan dienen in de Eerste Kamer als fractievoorzitter. Als iemand me vraagt hoe ik dat vind, antwoord ik meestal als volgt: “Ik vind het een verwaardiging dat ik dit werk mag doen, en ik vind het nog leuk ook”. 

Want inderdaad, het is prachtig werk. Elke dinsdag vergadert de Eerste Kamer. Onze belangrijkste taak is om alle wetten die aanvaard zijn in de Tweede Kamer nog eenmaal te toesten op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. En dat doen we in de Eerste Kamer die ook wel Chambre de reflection wordt genoemd. Oftewel, de Kamer van (her)overweging. 

Ruim 8 jaren heb ik samengewerkt met Diederik van Dijk. Na zijn vertrek naar de fractie van de Tweede Kamer is Marc de Vries aangetreden. Samen willen we dienstbaar zijn, tot eer van God, tot heil van de samenleving.

 

Terug naar overzicht