Marc de Vries

Eerste Kamerlid

Mijn naam is Marc de Vries. Sinds december ben ik lid van de Eerste Kamer, een mooie en ook best belangrijke functie waar ik van geniet! Ik ben getrouwd en heb vier kinderen en twaalf kleinkinderen.

Naast mijn werk in de Eerste Kamer ben ik ook hoogleraar Christelijke Filosofie en hoogleraar Didactiek van de Bèta-schoolvakken aan de Technische Universiteit Delft. Ik ben lid van de Hervormde Gemeente Papendrecht en ouderling-scriba. Ook maak ik deel uit het van Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Allemaal mooie dingen om te doen.

In de tijd die dan nog overblijft lees ik graag boeken over van alles en nog wat: theologie, geschiedenis, reisboeken en muziek. Ook luister ik graag naar (vooral) klassieke muziek.

Ik ben van harte lid van de SGP omdat onze partij het verlangen heeft om vanuit het Woord van God politiek te bedrijven. Mijn wetenschappelijke kennis breng ik ook graag in als lid van het bestuur van het Wetenschappelijk Instituut.

Terug naar overzicht