Ardjan Boersma

Beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie

Sinds januari 2019 werk ik voor de Tweede Kamerfractie van de SGP. Voor die tijd liep ik hier stage en schreef ik een initiatiefnota over de hervorming van de EU. De Tweede Kamer is een spannende werkomgeving. Hier gebeurt het! Als beleidsmedewerker bij de SGP-fractie mag ik de Kamerleden helpen om een christelijk geluid te laten horen in het parlement en het goede te zoeken voor ons land. Ik houd van de dynamiek en dat wat er gebeurt in de Tweede Kamer er écht toe doet.

Ik ben getrouwd, heb een dochter en houd van boeken over theologie, geschiedenis en politiek. In mijn vrije tijd ga ik er graag op uit met mijn gezin of vrienden.

“...Ik houd van de dynamiek en het feit dat wat gebeurt in de Tweede Kamer er écht toe doet...”

De SGP is dé partij voor het leven. Juist als beleidsmedewerker Zorg houd ik mij veel bezig met medisch ethische vragen. Alles wat te maken heeft met het beschermen van kwetsbaar leven heeft mijn hart.

Mijn masterscriptie ging over het Réveil, de negentiende-eeuwse opwekkingsbeweging die leidde tot decennialange maatschappelijke en politieke betrokkenheid van christenen. Denk bijvoorbeeld aan iemand als Guillaume Groen van Prinsterer. Dit inspireert mij in mijn werk.

Terug naar overzicht