Grondslag en doelstelling

De grondslag van de SGP is de Bijbel, het Woord van God, en de drie Formulieren van Enigheid: de Heidelbergse CatechismusDe Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels

De doelstelling van de SGP wordt omschreven in art. 2 en 3 van de partijstatuten en nader uitgewerkt in het Program van Beginselen. Tevens stem ik in met het (doen) verwerken van mijn persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van de SGP.

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.