29 december 2018

Zicht Magazine - marx, markt en moraal

Op de voorkant van dit nummer van Zicht prijkt een standbeeld van Karl Marx die in 1818 in de Duitse stad Trier werd geboren. Naar aanleiding daarvan vraagt Zicht aandacht voor de (fiscale en mentale) druk op de arbeiders en op het natuurlijk kapitaal. Daarover deed Marx al in 1867 een scherpe observatie: het kapitalisme ondergraaft de bronnen van alle rijkdom: de aarde en de arbeider. We zien dat en merken het om ons heen dat de mens en de schepping zuchten onder te zware offers die Mammon vergt. Het streven naar economische winst – een doelstelling die communisme en kapitalisme delen – voert de mensheid af van de heilzame moraal die het leven en samenleven naar Gods bedoeling mogelijk maakt.

 

In deze Zicht staan diverse interviews: Jan Schreuders van de RMU zegt onder andere dat Nederlandse werknemers onvoldoende meeprofiteren van de economische groei. De hoogleraar fiscaalrecht Leo Stevens betoogt dat ons belastingsysteem niet geloofwaardig is. Wethouder Michiel Grauss belicht dat maar liefst 1 op de 4 Rotterdamse kinderen in armoede leeft. Hij vindt dat de verantwoordelijkheid voor de bestrijding van de armoede in beginsel bij ieder mens ligt. Daarnaast deelt ook de overheid mee in deze opdracht als schild voor de zwakken. SGP-raadslid Bernard van den Belt uit Kampen valt hem daarin bij en belicht de situatie vanuit deze Hanzestad aan de IJssel.