28 mei 2021

Zicht Magazine - het landschap op de schop

 

BESTEL HIER HET ZICHT-NUMMER

“We moeten ons bewust worden van de kwetsbare en kostbare waarde van het landschap. Je kunt land, grond, landschap maar één keer verbouwen en je bent het kwijt.” Dat zegt Jan Huijgen in Zicht magazine, uitgave van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Huijgen vindt dat stad en ommeland, voedsel en natuur, weer in relatie met elkaar moeten worden gebracht. “Dat vraagt wijsheid en regie op landelijk niveau.”

Huijgens ideaal is “dertig procent van de boerenstand weer met dertig procent van de burgerstand te verbinden. De boer is uitgemolken, die kan dat niet meer alleen doen.” De boer-filosoof uit Bunschoten heeft hiervoor de VOLG-aanpak bedacht: voedsel, omgeving, landbouw en gezondheid hangen nauw met elkaar samen. Huijgen: “Laten we werk maken van een nieuw verbond tussen de burger en de boer in de regio, rondom de tafel met het gewaardeerde voedsel van de boer.”

Deze maand besteedt het tijdschrift Zicht aandacht aan ons landschap. Van drie kanten zijn er stevige uitdagingen: woningen, boeren en natuur vragen om ruimte en keuzes. Het tekort aan woningen doet de prijzen sterk stijgen. Starters komen nauwelijks meer aan een huis. Maar waar gaan we die nieuwe woningen bouwen? Moet daarvoor landbouwgrond gebruikt worden? Of natuurgebied? Veel mensen waarderen het landschap en de natuur. Hoe voorkomen we ‘verrommeling’ en ‘verdozing’? De energietransitie maakt al die afwegingen nog complexer omdat zonnepanelen en windturbines ook ruimte in beslag nemen.

In dit Zicht-nummer komen diverse stemmen aan het woord. Specialisten op het gebied van landbouw, huisvesting en energietransitie. Lokale, provinciale en landelijke politici en bestuurders. Zij geven geen pasklare antwoorden, maar geven wel inspirerende voorbeelden en komen met creatieve inzichten. Op basis van het Bijbelse rentmeesterschap bepleiten we goede zorg voor het landschap. Dat gaat gepaard met betrokkenheid op onze omgeving en de intentie om die op een verantwoorde manier door te geven aan ons nageslacht.

BESTEL HIER HET ZICHT-NUMMER