21 september 2018

Zevenbergen ziet af van wachtgeld

Eerder deze week ontstond opnieuw onrust over de wachtgeldregeling van Peter Zevenbergen, die vorige week partijvoorzitter werd van de SGP. Het gaat om een regeling die teruggaat tot 2006, toen hij na twaalf jaar stopte als wethouder van de gemeente Alblasserdam. 

Tot op de dag van vandaag voldoet Peter Zevenbergen aan de wettelijke eisen van de wachtgeldregeling zoals die gold ten tijde van zijn aftreden in 2006. Dit is gistermiddag nog eens bevestigd in een verklaring van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat laat onverlet dat aan deze kwestie óók andere aspecten zitten. 

Tegen die achtergrond is er gisteravond overlegd tussen Peter Zevenbergen en een vertegenwoordiging van het bestuur van de  SGP-kiesvereniging in Alblasserdam. Daarbij waren ook aanwezig de burgemeester van Alblasserdam, dhr. J. Paans, en dhr. P. den Boef, secretaris van het hoofdbestuur van de SGP. 

Dat overleg heeft geleid tot de conclusie dat Peter Zevenbergen (ondanks zijn recht op de wachtgeldregeling) vanaf nu het volledige bedrag wat hem maandelijks als wachtgeld wordt uitgekeerd, ten dienste stelt aan de gemeenschap. Een externe accountant zal hierop toezien en jaarlijks rapporteren aan het SGP-hoofdbestuur.