20 februari 2020

"Zeeland is geschoffeerd en voor de gek gehouden"

Lees of bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij aan het debat over de marinierskazerne, de belangen van Zeeland en het onbehoorlijk bestuur van het kabinet.

"Niets ten nadele van de inwoners van andere provincies, maar de Zeeuwen ken ik als buitengewoon loyaal, bedachtzaam, constructief.

Als je hen zo witheet krijgt als nu het geval is, dan mag je als kabinet wel eens heel goed in de spiegel kijken. Dan is er echt iets helemaal fout gegaan...

Wat in 2012 afgesproken was, waar jarenlang aan gewerkt was, waar heel veel gemeenschapsgeld in gestopt is, dat alles gaat niet door. Na jarenlang dralen en rekken wordt dus eenzijdig de afspraak uit 2012 geschonden. De afspraak namelijk om de marinierskazerne te verplaatsen naar de stad van Michiel de Ruyter en zo compensatie te bieden voor het weghalen van allerlei rijksdiensten uit Zeeland. In Zeeland waren in de loop van de tijd meer dan 1600 voltijdbanen verdwenen door het weghalen van Rijksdiensten: het Kadaster, de Keuringsdienst van Waren, het Rijksinstituut voor Kust en Zee, Staatsbosbeheer, de Belastingdienst particulieren, het Openbaar Minsterie.

Tegen die achtergrond was de komst van een kazerne heel wenselijk en heel terecht: berekend was dat het wel 2000 arbeidsplaatsen zou kunnen opleveren. Nu daar een streep door wordt gezet, zien we boze Zeeuwen, proeven we oprechte verontwaardiging: over geschonden vertrouwen, over stiekeme overleggen en besluiten achter de rug van provinciebestuur om, over een verkokerde aanpak.

De SGP begrijpt deze boosheid. Maar dat niet alleen, we delen die verontwaardiging ook. Zeeland is geschoffeerd. De belangen van de regio worden ondergeschoffeld, zoals eerder ook al klonk uit Groningen. Onbehoorlijk bestuur, dat is met twee woorden wat hier speelt! Laat helder zijn, onze verontwaardiging richt zich niet op de mariniers. Natuurlijk is het goed dat naar hun belangen wordt gekeken en dat er oog en oor is voor hun wensen. Daar hebben wij alle begrip voor. Maar het gaat nu over de manier waarop het kabinet heeft gehandeld.

De gerechtvaardigde belangen van het korps mariniers zijn geen vrijbrief voor bestuurlijke knulligheid. En dat is wat wij hier zien. Als je al zover op weg bent, als er al zoveel kosten zijn gemaakt, dan kun je niet wegkomen met tegeltjeswijsheden over ten halve gekeerd.

Wat wij deze staatsssecretaris en wat wij dit kabinet kwalijk nemen, is dat niet met open vizier met Zeeland overlegd is, dat ijskoud verteld wordt dat de marinierskazerne niet naar Zeeland gaat, zonder dat de compensatie geregeld is, zonder dat bestuurlijke overeenstemming gezocht is over alternatieven die een economische impuls voor Zeeland betekenen en veel banen opleveren. Dit had echt anders gekund en anders gemoeten. Dit is schadelijk en schandelijk.

En dan heb ik het nog niet eens over die vreemde keuze voor een gezant (in de brief omgedoopt tot adviseur) die naar Zeeland gaat om te kijken hoe compensatie eruit komt te zien. Gaat dit nu helemaal bij nul beginnen? Dat kan toch niet waar zijn? Waar heeft het kabinet zelf al over nagedacht?

Samenvattend enkele concrete vragen aan de staatssecretaris, waarop ik graag een antwoord krijg.

  1. Waarom is Zeeland niet met open vizier tegemoetgetreden, maar voor de gek gehouden?
  2. Waarom is er zo ontzettend lang gedraald met de besluitvorming, met alle nadelen van dien voor zowel Zeeland als voor de mariniers? Kan de staatssecretaris Inzichtelijk maken wat er precies wanneer en met wie is besproken en besloten? Klopt het bijvoorbeeld dat met Apeldoorn is overlegd over een alternatieve locatie zonder medeweten op dat moment van Zeeland?
  3. Beseft het kabinet hoe ernstig het vertrouwen van Zeeland geschonden is? Hoe denkt het kabinet dit te herstellen?
  4. Welk bedrag wordt er gereseveerd voor compensatie? Ik neem aan dat dit bij de voorjaarsnota geregeld word ten er haast wordt gemaakt met definitieve besluitvorming? Beseft het kabinet dat een royale zak geld niet voldoende is, dat het ook om versterking van de economische structuur gaat, om banen en voorzieningen? Kan de staatssecretaris ook toezeggen dat het niet zal gaan om sigaren uit eigen doos, maar om echt aanvullende plannen?
  5. Het besluit van vrijdag is een voorgenomen besluit? Waar hangt het vanaf?