1 mei 2020

Weer naar de kerk?

De SGP wil van het kabinet weten wat het perspectief is voor verlichting van de strenge beperkingen voor kerkdiensten en begrafenisdiensten.

In schriftelijke vragen aan de ministers Grapperhaus (Justitie) en De Jonge (VWS) vraagt Kees van der Staaij wat de voornemens zijn van het kabinet voor de kerken en bijvoorbeeld ook begrafenissen. Aanleiding voor de vragen van de SGP-voorman zijn de berichten dat IKEA en De Bijenkorf de deuren deze week weer hebben geopend. Van der Staaij koppelt hieraan de vraag hoe deze openstelling zich verhoudt tot de beperkingen die er door de coronacrisis blijven bestaan voor o.a. kerkdiensten en begrafenissen.

De minister-president benadrukt keer op keer dat we vol moeten houden. Ik ben dat met hem eens, maar dan moet er wel heel goed worden gewogen waaraan voorrang wordt gegeven, wanneer er enige ruimte voor versoepeling is.” aldus Van der Staaij.

Van der Staaij stelt voor om het Outbreak Management Team te vragen onder welke voorwaarden versoepelingen voor kerkdiensten en begrafenisplechtigheden mogelijk zijn.  “Ik weet dat kerken al heel concreet en tot in detail de anderhalvemeternorm hebben uitgewerkt voor hun eigen gebouwen. Zij vragen zich af: als warenhuizen en bouwmarkten wel onder voorwaarden open kunnen zijn, wat betekent dit dan voor kerkgebouwen en aula’s? Die vraag maak ik tot de mijne en klemt temeer als je beseft hoeveel betekenis een afscheidsbijeenkomst en kerkdienst heeft voor de bezoekers ervan.”

De SGP wil dat het kabinet de gestelde vragen vóór het volgende coronadebat (gepland voor volgende week donderdag) beantwoordt.

 

------------------

 

Schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten

1 mei 2020

  1. Hebt u er kennis van genomen dat allerlei vestigingen van warenhuizen open zijn voor honderden bezoekers tegelijkertijd?[1]
  2. Welke analyse ligt ten grondslag aan het oordeel dat het met inachtneming van een aantal maatregelen op dit moment verantwoord wordt geacht dat er zoveel mensen tegelijk in één pand aanwezig zijn en elkaar moeten passeren? Waarom worden de mogelijkheden om online de waren te verkopen kennelijk niet toereikend geacht?
  3. In hoeverre belemmeren de toenemende commerciële activiteiten de beschikbare ruimte voor versoepeling voor andere activiteiten?  Hoe verhouden de royale mogelijkheden voor commerciële activiteiten zich tot de veel strengere regels voor bijvoorbeeld begrafenissen en kerkdiensten?
  4. Aan welke voorwaarden moet worden voldaan, wil tot versoepeling worden gekomen van de strikte richtlijnen voor begrafenissen en kerkdiensten waar maximaal dertig mensen tegelijk aanwezig mogen zijn, zelfs in grote (kerk)gebouwen waar normaal gesproken honderden of duizenden mensen samenkomen die het grootste deel van de tijd op één plaats blijven? Bent u bereid deze vraag voor te leggen aan het Outbreak Management Team?
  5. Erkent u dat de nu bestaande situatie een zeer ingrijpende inperking van de vrijheid van godsdienst betekent, die steeds gerechtvaardigd moet worden door de actuele gezondheidsbelangen? Hoe en door wie wordt dit getoetst en met welke frequentie?
  6. Bent u bekend met het gegeven dat veel kerken concrete plannen hebben hoe ze invulling kunnen geven aan de noodzakelijke voorschriften in het kader van de volksgezondheid, zoals anderhalve meter afstand, toezicht op binnenkomst en vertrek, en hygiënevoorschriften?
  7. Welke mogelijkheden ziet u om op zo kort mogelijke termijn te komen met versoepeling van deze maatregelen voor begrafenissen en kerkdiensten?
  8. Bent u bereid deze vragen voor het coronadebat van 7 mei te beantwoorden?