19 juni 2020

Wat vindt de SGP van de corona-spoedwet?

Toen de coronacrisis in alle hevigheid losbrak, heeft het kabinet vergaande maatregelen genomen. Op basis van noodverordeningen (geen echte wetgeving) zijn onze vrijheden en grondrechten fors ingeperkt.

Op zich is dat begrijpelijk, want als je een acute bloeding hebt, heb je een noodverband nodig. Een acute crisis, vraagt om acute maatregelen. Maar nu de crisis niet meer acuut is, gaat die regel niet meer op. Het kabinet kan onze rechten en vrijheden niet blijven inperken op grond van dit soort noodverordeningen. Wil het kabinet vergaande maatregelen blijven nemen, dan is daar op zijn minst een degelijke en solide wettelijke basis nodig.

Op aandringen van de SGP en de Raad van State heeft het kabinet inmiddels een voorstel gedaan om de noodverordeningen te vervangen door echte wetgeving. Het is een goede zaak dát het kabinet hiermee komt, maar de SGP is niet tevreden over de inhoud van het voorstel.

Onze drie belangrijkste punten van kritiek op de corona-spoedwet:

  1. De minister krijgt te veel en te ruime bevoegdheden;
  2. De Tweede Kamer komt te veel buiten spel te staan;
  3. De wet is veel te lang geldig.

Zolang er op de bovenstaande kritiekpunten geen verbeteringen worden doorgevoerd, kan de SGP de corona-spoedwet niet steunen.

Meer weten? Beluister dan hier het gesprek tussen Kees van der Staaij en presentator Sven Kockelmann op Radio 1.