30 oktober 2019

Wajongers niet laten vallen

SGP-Kamerlid Chris Stoffer wil de positie van Wajongers beter beschermen. Dat zal hij vanavond zeggen in het debat over de plannen van de regering om de Wajong te wijzigen. Die plannen kunnen ertoe leiden dat Wajongers ineens een forse inkomensval maken.

De regering wil met het wetsvoorstel waarover de Tweede Kamer vanavond debatteert de vele regelingen in de Wajong overzichtelijker maken. Stoffer: “Heel goed dat de regering de bestaande regelingen stroomlijnt. Eenvoud en eenduidigheid zijn goed, maar als dat betekent dat Wajongers een vrije inkomensval maken, dan ga ik daar niet in mee. Wajongers bevinden zich in een kwetsbare positie. Als je dat weet, dan verdienen ze langere tijd bescherming tegen inkomensverlies dan de twee maanden die regering nu voorstelt. Dat moet echt langer, en daar ga ik een amendement indienen.”

De bedoeling van de regering is dat werken meer gaat lonen. Stoffer: “Prima natuurlijk, dat wil ik ook. Het is positief dat veel Wajongers door het wetsvoorstel er niet meer op achteruit gaan als ze meer gaan verdienen. Maar als dat betekent dat voor de Wajongers die nu al een uitkering ontvangen ineens leidt tot een inkomensval, dan is dat oneerlijk. Het zou asociaal zijn als deze Wajongers in korte tijd een inkomensverlies van 50% kunnen krijgen.”

Voor de SGP weegt dit punt zwaar, zó zwaar dat dit beslissend is voor de vraag om voor of tegen dit wetsvoorstel te stemmen.