19 september 2018

Wachtgeld partijvoorzitter SGP

Op 18 september plaatste de website Alblasserdamnieuws een deels op onjuiste financiële gegevens gebaseerd artikel over het wachtgeld van een voormalig SGP-wethouder in de gemeente Alblasserdam. Het gaat om de nieuwe partijvoorzitter van de SGP, Peter Zevenbergen.

Het betreft een volledig rechtmatige rijksregeling die in 2006 algemeen in gemeenten werd toegepast. In 2014 heeft Zevenbergen over zijn wachtgeld overlegd met de gemeente met de bedoeling de regeling te stoppen dan wel af te bouwen. Uit onderzoek en gesprekken die toen zijn gevoerd, onder andere met het ministerie van Binnenlandse Zaken, bleek dat dit niet zonder meer mogelijk was.

Inmiddels is er opnieuw overlegd tussen Peter Zevenbergen, de SGP en de gemeente Alblasserdam. Peter Zevenbergen: “Mijn wachtgeld is op dit moment netto € 1450,-- per maand. Alles wat ik extra verdien komt daarop in mindering en vloeit direct in de gemeentekas van Alblasserdam. Mijn extra bijverdiensten vloeien dus terug naar de gemeenschap. Daarmee handel ik geheel in lijn met de letter en de geest van de wachtgeldregeling. Om dit nog eens te onderstrepen zal ik het partijbestuur voorstellen om een onafhankelijke externe deskundige opdracht te geven om dit te onderzoeken en op schrift te stellen.”