17 november 2020

Vrijheid van onderwijs op het spel

Vanmiddag stemde de Tweede Kamer over een aantal moties die gaan over de vraag of scholen uit mogen gaan van de klassiek-christelijke visie op seksualiteit en huwelijk. Op het spel staat daarbij niets meer of minder dan de vrijheid van onderwijs zoals die al meer dan 100 jaar in Nederland geldt.
 
Identiteit
Centraal in de debatten die daarover vorige week werden gevoed, stonden twee moties van de SP. In de eerste motie, van SP-kamerlid Kwint, staat dat scholen aan ouders niet meer mogen vragen of ze de klassiek-christelijke visie op homoseksualiteit onderschrijven. De SGP stemde voor het behoud van de vrijheid om deze identiteitsverklaring te mogen vragen. Alle andere fracties, dus ook partijen die van oudsher vóór de onderwijsvrijheid zijn, gingen mee met de SP.
 
Grondslag
De tweede motie gaat over de zogeheten acceptatieplicht. Nu is het zo dat leerlingen de grondslag van een school moeten onderschrijven. De motie van SP-kamerlid Van Dijk maakt daar respecteren van. Daarmee moeten scholen óók leerlingen toelaten die het oneens zijn met de christelijke grondslag. Daarbij was de SGP niet de enige tegenstemmer, maar ook CDA, CU en FvD.
 
Stemverklaring
Voor de stemming legde SGP-kamerlid Roelof Bisschop een stemverklaring af, toegespitst op de motie-Kwint. Dit is de tekst van die verklaring:
 
Voorzitter,
 
“Feitelijk onjuist is dat christelijke scholen geen oog hebben voor de moeilijke situatie waarin jongeren met een homoseksuele geaardheid kunnen verkeren.
Zij moeten zich op elke school veilig weten.
 
Feitelijk onjuist is evenzeer dat de klassiek-christelijke visie op huwelijk en seksualiteit mensen met een homoseksuele geaardheid afwijst.
 
Feitelijk onjuist is óók dat scholen ‘anti-homoverklaringen’ zouden hanteren.
 
Feitelijk onjuist is tenslotte dat het klimaat op christelijke scholen minder veilig is voor leerlingen met een homoseksuele geaardheid dan op openbare scholen. Dat blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie in 2016 en 2019.
 
Kortom: de voorliggende motie doet geen recht aan christelijke scholen en is duidelijk in strijd met de vrijheid van onderwijs.
 
De SGP is daarom tegen deze motie.”