15 februari 2021

Vervolging christenen blijft helaas actueel

In januari stelde de SGP, samen met CDA en CU, vragen aan de regering over de Ranglijst 2021 van Open Doors over christenvervolging. Daarbij werd expliciet gewezen op misstanden in de Nigeria, China, India en Pakistan. Het thema christenvervolging is al jaren een van de SGP-speerpunten in de Tweede Kamer.

In hun antwoorden die vandaag binnen zijn gekomen erkennen de ministers Blok van Buitenlandse Zaken en Kaag van Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel dat de coronapandemie leidt tot extra onderdrukking en discriminatie. Ook beamen de bewindslieden dat daar bij de noodhulp die verleend wordt en de juridische bijstand ‘terdege’ rekening mee moet worden gehouden.

Van der Staaij reageert: “Helaas worden islamitische terreurgroepen als Boko Haram weer sterker en gewelddadiger. Christenen en andere groepen worden daar slachtoffer van. Goed dat minister Blok zijn Nigeriaanse collega aan de bel heeft getrokken. Zoals hij dat ook deed bij zijn Pakistaanse ambtgenoot over gedwongen bekeringen en kindhuwelijken. Op die manier wordt voorkomen dat de misstanden worden weggemoffeld.

Ook richting China is er volgens de SGP-voorman nog veel werk te doen. “Er loopt nu een onderzoek naar Nederlandse bedrijven die geavanceerde (surveillance)technologie aan China leveren. Ik ben erg benieuwd wat daar uit komt, en we moeten niet aarzelen daar, als dat nodig is, harde conclusies aan te verbinden. Zoals het stopzetten van de export van deze apparatuur waarmee mensen worden bespioneerd,” aldus Van der Staaij.

Om geloofsvervolging goed te begrijpen en bestrijden versterkt Nederland de samenwerking met religieuze spelers. De SGP wil dat Nederland binnen de EU blijft aandringen op snelle invulling van de vacature van Speciaal Gezant voor godsdienstvrijheid. “Gelukkig is de Open Doors-ranglijst mede richtinggevend voor de landenbezoeken van de ambassadeur voor de mensenrechten en onze Speciaal Gezant Religie en Levensovertuiging!”