5 november 2019

Van Dijk over coffeeshops: 'De SGP wil géén high society!'

De SGP verwacht van de overheid dat zij principieel aan de kant van het leven staat. Aan de kant van al die moeders die stuk gaan, omdat hun kinderen kapot gaan aan drugsgebruik. Niet aan de kant van de onderwereld die zichzelf financiert met drugshandel. Daarom is er maar één uitkomst mogelijk: stop het uiterst ongelukkige experiment om de bevoorrading van coffeeshops te reguleren, want daarmee geeft de overheid de boodschap af dat softdrugsgebruik normaal is.

Lees hier de hele bijdrage van SGP-senator Diederik van Dijk aan de het Eerste Kamerdebat over coffeeshops.

"Is het niet wonderlijk? In onze samenleving neemt ons lichaam een belangrijke plaats in. Er goed, slank, vitaal, jong en gezond uitzien wordt als zeer belangrijk beschouwd. Lichamelijke schoonheid en gezondheid staan hoog genoteerd. De Bijbel spreekt trouwens ook met waardering over het lichaam. We mogen het lichaam niet verafgoden, maar ook zeker niet verachten. Het is geschapen en geschonken door God en dáárom mogen we geen middelen gebruiken die het lichaam kunnen beschadigen. Dat geldt overmatig alcoholgebruik, maar ook roken of drugs.

Gelet op de wijze waarop in onze samenleving tegen lichamelijke gezondheid wordt gekeken, zou je een grote afkeer van drugs verwachten, zelfs van iedere zweem ervan. Drugs werkt immers verslavend en kan meer kapot maken dan je lief is. Maar dan nu een wetsvoorstel dat – linksom of rechtsom – juist leidt tot een zekere normalisering van drugsgebruik. Een wetsvoorstel dat informatie moet opleveren om de zogenoemde ‘achterdeur’ van de coffeeshop beter te reguleren. Dat is apart. Want volgens mij zien we hier een kabinet dat tegen de maatschappelijke stroom in roeit. En dat niet rustig peddelend, maar in razend tempo. Het hele land ligt stil vanwege de stikstofcrisis, maar deze smet uit het regeerakkoord wordt als een soort noodwet door het parlement gejast. Alleen de afschaffing van het referendum ging nog sneller.

Nu bepleit de SGP zeker geen regering die als een windvaan meewaait met de publieke opinie, maar dit is wel heel cru. Erkent de minister dat het denken over drugsgebruik aan het kantelen is, mede naar aanleiding van het recent verschenen rapport ‘De achterkant van Amsterdam’ en de moord op advocaat Derk Wiersum? Ik wil niet nalaten de minister van Justitie en Veiligheid te citeren. In het Algemeen Dagblad zegt hij dat het klaar moet zijn met de normalisering van drugsgebruik (21 september 2019). ‘Iedereen die een pilletje slikt of een lijntje snuift, spreek ik aan. Want je financiert misdadigers. Ik heb gezien hoe wijken onder druk staan van die criminelen. En de mensen die zogenoemd recreatief gebruiken staan lekker te hossen op hun pilletje. Die pillen worden gedraaid in wijken waar jij niet woont.’
In antwoord op de vraag ‘Maar moet u dan ook het gebruik in het uitgaansleven niet veel sterker tegengaan?’, antwoordde de minister als volgt. ‘Dat doe ik ook. Ik spreek hen al een jaar direct aan. (…) Ik denk dat dit iets aan het veranderen is. Het kan niet zo zijn dat we roken en alcohol wel kunnen terugdringen, maar drugs niet. De pendule van drugstolerantie gaat gelukkig de goede kant op.’

Rutte
En dan premier Rutte in zijn wekelijks gesprek met de NOS (20 september 2019). De premier waarschuwde in dit interview niet alleen drugscriminelen, maar ook gebruikers van drugs voor de gevolgen voor de maatschappij. Letterlijk zei hij dat ‘bij iemand die zijn eerste jointje rookt of een pilletje neemt op een dancefestival de vraag begint. Daarna komt het aanbod en uiteindelijk ontstaat de verschrikkelijkste criminaliteit met een omzet in Nederland van tientallen miljarden.’

Bravo!
Dit verwacht de SGP van onze regering.
Dat zij principieel staat aan de kant van het leven.
Aan de kant van al die moeders die stuk gaan, omdat hun kinderen kapot gaan aan drugsgebruik. Ik verwijs naar het recente omvangrijk onderzoek van het Trimbos-instituut over de ernstige consequenties voor de volksgezondheid. Tussen 2009 en 2018 zijn ruim 45.000 drugsgerelateerde incidenten geregistreerd in Nederland, blijkt uit de monitor. In 2018 ging het om 6.108 incidenten, een fractie van het werkelijke aantal incidenten, omdat de grote meerderheid van de spoedeisendehulpposten en ambulancediensten informatie niet deelt. Is dat niet raar trouwens?, zo vraag ik de minister. Als de geciteerde bewindslieden hun uitlatingen serieus nemen en met mij constateren dat het denken over de normalisering van drugsgebruik lijkt om te slaan en zij zelf oprecht softdrugsgebruikers waarschuwen voor de gevolgen van hun drugsgebruik op de maatschappij, dan is er maar een uitkomst mogelijk: Stop dit uiterst ongelukkige experiment, want met dit experiment geeft u een tegengesteld signaal, namelijk de boodschap dat softdrugsgebruik normaal is.

Die normalisering krijgt met dit experiment nog een extra impuls doordat het beeld wordt gevoed dat cannabis niet schadelijk is voor de gezondheid omdat de overheid immers toeziet op de kwaliteit van dit - door diezelfde overheid verboden! - product.
Als straks onverhoopt een meerderheid in de Eerste Kamer uitspreekt dat het toezicht op de kwaliteit van drugs een overheidstaak is, is het trouwens de hoogste tijd voor een nieuwe staatscommissie.
Hopelijk heeft de heer Remkes nog wat ruimte in zijn agenda.
Het is een overheidstaak om alle coffeeshops te sluiten, omdat zij een plaag zijn voor de volksgezondheid, een drama voor veel gezinnen en een lusthof voor criminelen.
De wietsector is verweven met de onderwereld.
Iedereen weet dat het huidige gedoogbeleid failliet is en ons land het imago van een narcostaat heeft gegeven. Niks blije hippiecultuur. Dit denken is zó jaren ’60.
Ik verwijs naar de bevindingen van de zogenaamde ‘Moedige moeders’ die met een gebroken hart hebben moeten zien hoe hun kinderen aan de drugs raakten.
Op welke wijze betrekt de minister deze vrouwen blijvend bij het experiment, mocht dit onverhoopt doorgaan? Maar ik verwijs ook naar de regulering van het prostitutiebeleid.
Bedoeld om mensenhandel tegen te gaan, maar die is juist toegenomen.
Waarom doorgaan op dit slechte pad? Uit de berichtgeving over de resultaten van de legalisering van teelt en verkoop van cannabis in Canada kan ik ook bepaald niet afleiden dat we op het goede spoor zitten.
Ziet de minister dit anders?

Krijgen we straks bovendien niet extra criminaliteit doordat de toegestane kweeklocaties – laten we ze staatsplantages noemen – zeer aantrekkelijke doelwitten worden voor georganiseerde criminaliteit? We kennen inmiddels het extreme geweld dat deze lieden toepassen. Moet daar dan onze schaarse politiecapaciteit naar toe? Of zelfs ons leger?
Is de minister er zeker van dat de georganiseerde criminaliteit op geen enkele wijze grip krijgt op het experiment?

High society
De SGP wil geen high society! Daarom vind ik dit wetsvoorstel een zeer slecht plan. Als we echt serieus hadden willen experimenteren, waarom dan niet parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen, een experiment uitwerken in een aantal gemeenten waar nu de verkoop van wiet wordt gedoogd, maar waarbij dan de verkoop van softdrugs wordt verboden en hierop streng wordt gehandhaafd? Om zo te bezien wat dan de effecten zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Zou dat geen interessant vergelijkingsmateriaal opleveren?

De SGP hoopt van harte dat de internationale gemeenschap ons land tot de orde roept en ons houdt aan wat internationaal is afgesproken over de strijd tegen drugs.
Hoe groot acht de regering op dit moment de kans dat er in internationale of Europese gremia tegen Nederland procedures zullen worden aangespannen?