14 mei 2020

Twijfels over stikstofaanpak via diervoeders

Om te voldoen aan de stikstofnormen wil het kabinet ook ‘sleutelen’ aan het diervoer. Als het vee minder eiwit binnenkrijgt, leidt dat tot minder uitstoot van stikstof. De ruimte die daardoor vrij komt, moet gebruikt worden om meer huizen te bouwen en meer infrastructuur aan te leggen.

De SGP heeft grote twijfels over de Regeling Diervoeders van het kabinet.  Met deze aanpak gaat minister Schouten op de stoel van de boer zitten. Zij schrijft voor hóe de boer de reductie moet realiseren. Dat gaat wel erg ver. Dan heb je het niet meer over een doelvoorschrift, maar middelvoorschrift. 

Een ander bezwaar is dat we niet beschikken over cijfers waaruit blijkt hoe de regeling uitpakt voor de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De beschikbaarheid van die gegevens is toch wel het minste wat je mag verwachten. Zelfs biologische melkveehouders zijn tegen de door het kabinet voorgestelde aanpak.

Tenslotte de kosten voor de boeren. Veehouders zullen vaker hun toevlucht nemen tot duur mengvoer van de fabriek in plaats van ruwvoer van eigen grond. Er zijn berekeningen waaruit blijkt dat dat in sommige gevallen tot een extra kostenpost van € 25.000 kan leiden. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.