18 januari 2023

Terugblik najaarscongres

De stikstofcrisis, klimaatcrisis en wooncrisis hebben menige krantenkolom gevuld in de achterliggende maanden. Brede protesten, energieverduurzaming en het woningtekort. Het komt voor iedereen dichtbij. In de strijd om de ruimte staan provincies voor grote opgaven. Aanleiding genoeg voor de SGP om er op 2 december jongstleden een najaarscongres aan te wijden in Driestar educatief te Gouda.

Tegenover ruim honderd aanwezigen beet Sybe Schaap de spits af. Hij is oud-senator voor de VVD en was dijkgraaf en boer. Harm-Jan ten Bolscher, gedeputeerde te Overijssel, volgde met een betoog waarin hij onder meer inging op de Overijsselse aanpak ten aanzien van landbouw en natuur.

Na een pauze was het tijd voor interactieve workshops. De workshop ‘Landbouw, stikstof, natuur en water’ werd verzorgd door Aart de Kruijf en Henk van der Wind, de workshop ‘Klimaat en energie’ door Bertrick van den Dikkenberg en Teun Biemond en de workshop ‘Woningbouw’ door Arjan Bregman en Hans Tanis. Allemaal SGP’ers met specifieke expertise op genoemd thema.

Terug in de congreszaal sprak Teun Biemond, specialist duurzame energie, een inspirerende column uit. Tweede Kamerlid Roelof Bisschop hield een slotspeech. Na de sluiting was er volop ruimte voor ontmoeting tijdens een Chinese maaltijd. Peter Schalk, onze fractievoorzitter Eerste Kamer, verzorgde een boeiende tafeltoespraak.
We kunnen terugzien op een verbindend en inspirerend najaarscongres. Graag tot een volgende keer!