20 maart 2019

Stop wietexperiment, het verhoogt kans op psychoses

"Cannabisgebruik leidt tot een grotere kans op psychoses, met name wanneer het THC-gehalte van cannabis hoog is. THC ofwel tetrahydrocannabinol is de stof die voor een high gevoel zorgt," dat meldt de Volkskrant vandaag naar aanleiding van onderzoek van The Lancet Psychiatry.

Kees van der Staaij keerde zich al eerder tegen het wietexperiment van het huidige kabinet. De partij is van mening dat het aanmoedigen van wiet- en cannabisgebruik een slechte invloed heeft op de volksgezondheid, maar ook op de criminaliteitscijfers.

Van der Staaij: “Nieuw onderzoek wijst uit dat wietgebruik de kans op psychoses vergroot. Dat is ernstig nieuws. Ik roep het kabinet - en ook alvast de nieuwe Eerste Kamer - op om te stoppen met dat ongezonde wietexperiment!"

De SGP-voorman wil dat het kabinet het voorgenomen wietexperiment heroverweegt en stelde woensdag de onderstaande schriftelijke vragen aan de minister voor voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid:

  1. Heeft u kennis genomen van het gezaghebbende onderzoek in The Lancet Psychiatry dat gebruik van sterke wietsoorten leidt tot een grotere kans op psychoses?
  2. Deelt u de zorgen over de conclusie van het onderzoek dat er sprake is van een oorzakelijk verband tussen dagelijks en/of sterk wietgebruik en psychoses en dat cannabisgebruik dus een belangrijke negatieve impact heeft op de Nederlandse volksgezondheid?
  3. Bent u met de SGP van mening dat dit onderzoek aanleiding geeft om het experiment met de teelt en verkoop van cannabis in een gesloten coffeeshopketen niet door te laten gaan?
  4. Indien u naar aanleiding van dit onderzoek het experiment gesloten coffeeshopketen niet afbreekt, welke beleidsgevolgen verbindt u dan wel aan dit onderzoek? Overweegt u om een maximum stellen aan het THC-gehalte in de cannabissoorten die in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen worden geproduceerd en verkocht, gezien de grote gevolgen van sterke cannabissoorten voor de volksgezondheid?
  5. Volgens het onderzoek heeft Nederhasj een THC-gehalte van 67% en Nederwiet 22%. Wat gaat u doen om het THC-gehalte in wietsoorten die buiten het experiment om worden geproduceerd naar beneden te krijgen?
  6. De onderzoekers stellen dat het aantal psychoses per 100.000 inwoners zou dalen van 37,9 naar 18,8 als we sterke cannabissoorten niet langer zouden gedogen. Wat betekent de halvering van psychoses voor de kosten die gemoeid zijn met de behandeling van mensen met dergelijke psychiatrische problematiek en hun omgeving, zowel gelet op de zorgkosten, maar ook kosten met betrekking tot veiligheid en sociale omstandigheden?