5 maart 2020

Stoffer: meer handhaving kan levens redden

"Het aantal verkeersdoden en –gewonden is de afgelopen jaren toegenomen in plaats van afgenomen. Ik kan de ernst niet vaak genoeg onderstrepen. Naast een goede weginrichting is ook meer handhaving nodig."

Met deze woorden begint SGP-Kamerlid Chris Stoffer zijn bijdrage aan het overleg over handhaving in het verkeer. Lees hieronder het vervolg van zijn inbreng.

"Ik ben hier nog niet gerust op. Waarom ontbreekt verkeersveiligheid in de nationale veiligheidsagenda en in de integrale veiligheidsplannen van gemeenten? Nog niet de helft van de gemeenten heeft een verkeersveiligheidsplan. Verkeershandhaving mag geen aanhangsel zijn! Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat verkeershandhaving door iedereen serieus opgepakt wordt?

Snelheidscontroles
Op twee derde van de gevaarlijke wegtrajecten lijkt snelheid een grote boosdoener te zijn. Snelheidscontroles zijn onverminderd hard nodig. Op twintig provinciale wegtrajecten komt trajectcontrole. Voor meer heeft het Openbaar Ministerie geen geld. Gemeenten en provincies zijn juist nog bezig met risicoanalyses voor ‘hun’ wegennet. Wil de minister na afronding hiervan kijken waar meer handhavingsinzet nodig is, bijvoorbeeld in de vorm van trajectcontroles, en daar zo nodig extra geld voor uittrekken?

Uit onderzoek naar de verkeershandhaving op snelwegen blijkt dat bij slechts een kwart van de controles gericht een risicotraject is uitgezocht. Hoe is dat op provinciale wegen? Graag meer gerichte handhaving.

In Duitsland geldt sinds kort een verbod op flitspaalsignalering. Onze politie geeft aan dat de piepjes van Flitsmeister ook een positief effect hebben, omdat automobilisten dan hun snelheid aanpassen. Handhavingsacties moeten echter wel voldoende onvoorspelbaar blijven. Wil de minister kijken wat de ervaringen in Duitsland zijn?

Inzet boa’s
Gemeentelijke boa’s moeten meer ruimte krijgen voor verkeerscontroles. De politie komt er gewoon niet goed aan toe. Er komt een pilot in de gemeente Utrecht heb ik begrepen. Ik vraag de minister om dit breder te trekken en ook kleinere gemeenten mee te nemen. Wat mij betreft gaat het om de vraag hóe we boa’s meer in gaan inzetten, en niet over de vraag óf.

Aanpak drankrijders
Het aantal verkeersdoden door drankrijders is in twee jaar tijd helaas meer dan verdubbeld. Een stevige aanpak is nodig. De minister wil oude schoenen – het alcoholslot – weggooien, terwijl hij nog geen nieuwe heeft. Een alcoholslotprogramma liep twee jaar en is heel effectief. Ook ná afloop van het programma blijkt uit evaluatie. Ik ben bang dat de rechter de alcoholmeter met een alcoholverbod als een ingrijpendere maatregel zal zien, mits het Rijk de kosten van het slot voor haar rekening neemt, en dat het veel minder vaak en minder lang opgelegd zal worden.

Progressief boetestelsel
De minister wil nog geen hogere snelheidsboetes bij recidive, terwijl de SWOV zegt dat dat kan leiden tot 5% minder verkeersdoden. Een uitvoeringstoets zou leren dat het boetestelsel het niet aan kan, en dat ICT-aanpassingen tientallen miljoenen euro’s zouden kosten - wat me zeer overdreven lijkt. Een alternatievenonderzoek had in de zomer van 2019 al opgeleverd moeten zijn, maar is er nog steeds niet. Ik heb er een slecht gevoel bij. Er zijn twee smaken: of eerder een strafbeschikking bij ernstige recidive, of hogere bestuurlijke boetes. Bestuurlijke boetes mogen een afschrikkende werking hebben. Bij recidive moet en mag die boete omhoog, omdat de eerste kennelijk niet afschrikkend genoeg waren. Graag een reactie. Komt er sowieso een hogere boete bij recidive, dan wel via de administratieve lijn dan wel via een strafbeschikking ?