7 december 2020

Stoffer breekt lans voor regionale verkeersknelpunten

Bij het debat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) breekt SGP-Kamerlid Chris Stoffer een lans voor regionale verkeersknelpunten. Lees hier zijn bijdrage.

Als grote steden hun miljardenplannen etaleren, heb ik als SGP-er de neiging om een stap achteruit te doen: vergeet de rest van Nederland niet!
Het sluit elkaar overigens niet uit. Voor spreiding van economische ontwikkeling en woningmarkt is een betere verbinding tussen regio en Randstad in ieder geval belangrijk.

Knooppunt Hoevelaken
De rapportage Rijkswegennet meldt dat de werkzaamheden voor aanpak van knooppunt Hoevelaken pas in 2024 zullen starten.
Hoe zit dat?
Er is stikstofruimte. Het Tracébesluit wordt binnenkort genomen.
Gaat de minister vaart maken met de aanpak van dit knooppunt?

Station Barneveld-Noord
Gelderse gemeenten hebben de handen ineengeslagen voor de A1-corridor tussen Amersfoort en Apeldoorn. Mede gelet op de woningbouwopgave pleiten zij onder meer voor een station op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld-Noord. Het is vreemd dat je van de stad Ede moet omreizen via Amersfoort om in Apeldoorn te komen, terwijl de spoorlijnen elkaar bijna raken.Wil de minister een MIRT-onderzoek starten of tenminste ervoor zorgen dat dit meegenomen wordt in de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley?

Amersfoort
In Amersfoort hebben regionale overheden alles in gang gezet voor de aanleg van een ongelijkvloerse spoorkruising voor een westelijke randweg die onder meer het knooppunt Hoevelaken ontlast. De financiële polsstok blijkt te kort te zijn.Duidelijkheid over een Europese subsidie kan nog wel even duren.
Zou het Rijk middels een garantstelling wat rugdekking kunnen geven om snel door te gaan?

Station Lunetten-Koningsweg
De SGP heeft eerder gepleit voor meer overstappunten auto-OV.
Ik noem de mogelijkheid van een intercitystation bij Lunetten-Koningsweg naast de A27. Wil de staatssecretaris deze kans gaan benutten?

Gorinchem
Gorinchem zit knel. De gemeente wil een regionaal bedrijventerrein ontwikkelen, maar de ontsluiting loopt spaak door vertraging van de werkzaamheden aan de A27. Er ligt nu een alternatieve ontsluiting aan de oostelijke kant op tafel. Wil de minister hier aan meewerken?

Maaslijn
Op de Maaslijn dreigen grote financiële risico’s. De inleg van de provincies is al enorm. Gaat de minister de tegenvallers voor haar rekening nemen?

Positief dat de minister werk wil maken van de aanpak van knooppunt ‘Het Ei’ en de N35. Wat betreft de Lelylijn ben ik benieuwd naar de keuzes komend jaar. Het verdient een serieuze kans.

Maritieme Servicehaven Urk
Alles ligt klaar om de Maritieme Servicehaven bij Urk aan te gaan leggen.
Er is alleen nog 0,02 mol stikstofruimte nodig. Dat stelt niks voor. Wanneer komt die boter bij de vis?

Problemen Afsluitdijk
Bij de Afsluitdijk is een enorme financiële tegenvaller door het vergeten van een golfslagscenario in de berekeningen. Ondanks de betrokkenheid van externe deskundigen. Het is cruciaal dat de bewindslieden investeren in voldoende bouwkennis in eigen huis. Hoe gaan zij hiervoor zorgen?
Ik hoor het ook in de vaarwegen-sector. Het aanbesteden van meer dan noodzakelijk onderhoud zou vertraging oplopen, omdat er bij de opdrachtgever onvoldoende expertise is.

Vaarwegen
Om bij de vaarwegen te blijven: Een concrete vraag over de Maascorridor: binnen enkele jaren zal de sluis bij Grave gerenoveerd worden. Is het niet verstandig ook de schutcapaciteit uit te breiden, omdat de Maas bij droogte steeds vaker een alternatief is voor de Waal? Gaat de minister ook vaart maken voor een betere bevaarbaarheid van de Waal zelf?

Investeringsruimte
Tot slot. Het – terecht – uitdijende budget voor onderhoud drukt enorm op de investeringsruimte. Wat is het perspectief? En als betalen naar gebruik de filedruk omlaag brengt? Ik hoor graag een vooruitblik.