13 juni 2019

Stijgend aantal verkeersdoden alarmerend

Bij het algemeen overleg over verkeersveiligheid vraagt SGP-Kamerlid Chris Stoffer om meer inzet op het voorkomen van verkeersslachtoffers. Hij pleit onder meer voor betere rijbaanscheiding, betere handhaving op overtredingen en meer alcoholcontroles Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

In 2018 is het aantal verkeersdoden niet met 11% gedaald, maar gestegen! Ik ben hier enorm van geschrokken. Alle hens moet aan dek.

Veilige infra
Onderzoek van verkeersbureau VIA leert dat in de top-10 meest onveilige trajecten vooral 50-km per uur wegen zitten. Niet alleen snelheid, maar ook de weginrichting speelt een belangrijke rol. Gemeenten hebben onvoldoende geld om dit op te pakken. Er loopt onderzoek naar de BDU-gelden. In het najaar gaat de minister het gesprek met mede-overheden aan over financiële knelpunten. Ik wil voorkomen dat er weer een jaar verloren gaat. Er is gewoon extra geld nodig. Zorgt de verkeersminister er in ieder geval voor dat er vóór de begrotingsbehandeling een eerste investeringsplan ligt?

In de top-10 staat, als enige Rijksweg, de N34 bij Burger-Odoorn. Wat is hier aan de hand? Wordt gekeken naar fysieke rijbaanscheiding op dit traject?  

Noodhulpsystemen
De verkeersminister heeft onlangs het ADAS-convenant ondertekend. Noodhulpsystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid. Ik heb begrepen dat in het actieplan staat dat het ministerie gaat kijken naar de mogelijkheden voor financiële stimulering. Dat is wat magertjes. De vraag moet niet zijn óf we dit gaan doen, maar hóe. Komt zij voor de begrotingsbehandeling met een plan voor financiële stimulering, ook voor inbouw in bestaande auto’s?

Handhaving
Verkeersovertredingen maken straten en wijken onveilig. Ik hamer opnieuw op het belang van handhaving. Door de politie, maar óók door gemeentelijke boa’s. Het kabinet is nog bezig met een verkenning. Wanneer komt er meer ruimte voor boa’s om boetes uit te delen voor lichte verkeersovertredingen?

Alcoholmeter
De justitieminister is positief over de pilot met de alcoholmeter. De pilot loopt nog een jaar door. Ik mis in de evaluatie de aandacht voor het aspect rijden onder invloed. Wil hij dit mee laten nemen in de eindevaluatie? Bij de proef moet de alcoholmeter slechts 75 dagen gedragen worden. Dat staat in schril contrast met de twee jaar voor een alcoholslot. Zal een alcoholverbod en alcoholmeter ook voor een langere periode opgelegd worden? Neemt de minister dit mee in de eindevaluatie?

Alcoholrijders
Het Trimbos-instituut geeft aan dat bij de behandeling van alcoholverslaafden nauwelijks aandacht wordt besteed aan verkeersdeelname. Wil de verkeersminister in overleg gaan met haar VWS-collega om dit te veranderen?

Bandenspanning
Voldoende bandenspanning zorgt voor meer grip, betere wegligging en minder kans op een klapband. Goed voor de verkeersveiligheid dus. Meer dan de helft van de automobilisten rijdt echter met te lage bandenspanning rond. Kan niet meer gedaan worden om ervoor te zorgen dat alle pomphouders gratis lucht aanbieden?

Reclameschermen
De SGP heeft eerder gepleit voor scherpere regels voor LED-verlichte reclameschermen langs de weg. Inmiddels is het Europese onderzoek afgerond. Rijkswaterstaat gaat haar richtlijn aanscherpen. Zorgt de minister ook voor bindende advisering richting gemeenten?

Rode kruizen
Tienduizenden Nederlanders kunnen de kleur rood niet of slecht zien. Grote kans dat ze rode kruizen op matrixborden over het hoofd zien, met alle risico’s van dien. Ik heb begrepen dat de kleurstelling bij nieuwe borden wordt veranderd in oranjerood. Bij oude matrixborden blijft het probleem levensgroot aanwezig. Wordt werk gemaakt van versnelde vervanging?

Tachograafkaarten
Tot slot nog de tachograaf en het CBR. In 2014 is al een SGP-motie voor verlaging van de prijzen voor tachograafkaarten aangenomen. In het buitenland zijn ze immers veel goedkoper. De minister is al een paar jaar bezig met internationaal benchmarkonderzoek en een nieuw tarievenstelsel. Ondertussen gaan de prijzen nog steeds omhoog. De benchmark lijkt nu rond de zomer afgerond te worden. Ik wil graag de toezegging dat er voor de begrotingsbehandeling een nieuw tarievenstelsel ligt. Of er moet ruimte komen om kaarten in het buitenland te kopen.

CBR
De noodkreten over het CBR blijven binnenkomen. Ondanks herhaald aandringen vanuit de Kamer wil de minister geen coulanceregeling. Dat vind ik niet acceptabel. Je moet gewoon met een verlopen rijbewijs en een gezondheidsverklaring tijdelijk de weg op kunnen. En verder: mensen zien vaak al wel aankomen welke keuringen nodig zijn. Zou het niet makkelijker gemaakt kunnen worden om testen te laten doen zonder te wachten op een verwijzing, zodat een paar processtappen overgeslagen kunnen worden?