23 januari 2020

Snel debat over kazerne Vlissingen

De SGP wil nu heel snel opheldering over wat het kabinet gaat doen met de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Al jaren geleden heeft het kabinet dit aangekondigd om de Zeeuwse economie daarmee een handje te helpen, maar er komt helemaal niks van terecht. Nu er ook nog eens sprake lijkt te zijn van onenigheid in het kabinet, wordt het tijd om aan de bel te trekken.

SGP-kamerlid Chris Stoffer heeft er schoon genoeg van. “De mist wordt alleen maar dikker. Door keer op keer te beloven maar die belofte niet na te komen, slaat het kabinet in Zeeland een modderfiguur. Beloften hoor je na te komen. Lukt dat niet, dan is compensatie wel het minste waar je op mag rekenen. Ik wil daarover snel een debat met staatssecretaris Visser van Defensie,” aldus de SGP’er.  

Lees ook de berichtgeving in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Woensdagavond stelde Chris Stoffer schriftelijke vragen aan staatssecretaris Visser van Defensie over de voornemens aangaande de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen:
-  Kent u het bericht “Zeeland eist opheldering over marinierskazerne”? (RD.nl, 21 januari 2020)
- Klopt de bewering van vertegenwoordigers van de provincie Zeeland per brief van 22 januari 2020 dat in de ministerraad van 17 januari 2020 een voorstel zou zijn geagendeerd over vestiging van de marinierskazerne in (omgeving) Apeldoorn?
- Zo nee, kunt u op korte termijn gedetailleerd inzicht geven in uw concrete plannen aangaande de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen, inclusief tijdpad?
- Zo ja, kunt u zich voorstellen dat de vertegenwoordigers van de provincie Zeeland “zeer verrast” zijn over deze gang van zaken? Wat is in dat geval het (economische) perspectief voor de regio Zeeland waarvoor de komst van de kazerne “van eminent belang” genoemd wordt met het oog op de creatie van werkgelegenheid en extra bestedingen?