30 april 2018

SGP wil zo snel mogelijk debat over eenverdieners

“De reactie van staatssecretaris Snel op het onderzoek van het CPB naar eenverdieners is ronduit teleurstellend”, aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

De SGP hoopte dat het CPB-rapport ‘Eenverdieners onder druk’ de ogen zou openen voor de oneerlijkheid en onwenselijkheid van de enorme kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners. Helaas klinkt daar weinig van door in de antwoorden van de regering op Kamervragen.

Het kabinet schrijft dat “bij de afweging over de belastingdruk altijd een afweging gemaakt zal moeten worden tussen arbeidsparticipatie, het streven naar een evenwichtige inkomensverdeling en gezonde overheidsfinanciën, nu en in de toekomst.” Verder schrijft staatssecretaris Snel van Financiën dat “de maatregelen van het kabinet ervoor zorgen dat eenverdieners er in doorsnee evenveel in koopkracht op vooruit gaan als tweeverdieners.”

“De gapende kloof wordt dus geen millimeter kleiner,” reageert Stoffer, “en dat terwijl het verschil tussen een- en tweeverdieners de laatste jaren alsmaar groter en groter is geworden. Het gaat inmiddels over duizenden euro’s per jaar per gezin. Dat het verschil nu niet nóg groter wordt, is een schrale troost.”

Onder het mom van arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid worden 335.000 huishoudens fors in de portemonnee getroffen. In veel huishoudens kiest één van de ouders voor vrijwilligerswerk of mantelzorg. De werkende ouder is daardoor eenverdiener. Andere ouders hebben simpelweg geen andere keuze. Bijvoorbeeld door een arbeidsbeperking of omdat één van de ouders thuis blijft om voor een kind met een handicap te zorgen.

De SGP wil, nu de reactie op het CPB-rapport binnen is, zo snel mogelijk het debat voeren dat al in februari is toegezegd.

Bekijk hier de schriftelijke vragen en antwoorden.