18 januari 2019

SGP wil experiment met wietvrije gemeentes

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is tegen de legalisatie van wietteelt en wietverkoop. Het kabinet wil in een aantal gemeenten experimenteren met geestverruimende middelen. De SGP pleit voor een omgekeerd experiment: wietvrije gemeentes.

“Het eten van gehaktballen wordt wegens de volksgezondheid en het klimaat zo’n beetje aan banden gelegd, maar als het gaat over wietteelt en wietgebruik dan moedigt het kabinet dat juist aan. Dat is de wereld op zijn kop," aldus de SGP'er. "Wat ons betreft komt er een experiment met wietvrije gemeentes om te kijken wat dát voor effect heeft op de volksgezondheid en de veiligheid.”

 

Bisschop diende daarom de onderstaande motie in:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering met het experiment gesloten coffeeshopketen de teelt en verkoop van wiet wil reguleren om te bezien wat de effecten daarvan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid,

overwegende dat de regulering van de teelt en verkoop van wiet slechts één van de mogelijke scenario’s is met als doel de ontstane problemen ten gevolge van het huidige gedoogbeleid aan te pakken,

overwegende dat het voor de zuiverheid van de besluitvorming goed is om ook de effecten van andere mogelijke scenario’s te onderzoeken, 

verzoekt de regering om, parallel aan het experiment gesloten coffeeshopketen, een experiment uit te werken in een aantal gemeenten waar op dit moment de verkoop van wiet wordt gedoogd, inhoudende dat de verkoop van wiet en andere softdrugs in deze gemeenten wordt verboden en hierop wordt gehandhaafd, om te bezien wat de effecten hiervan zijn op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop