22 januari 2021

SGP: Steun Kalverhouderij Nodig

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft vrijdagmiddag (22 januari 2021) in een digitaal werkbezoek gesproken met vier kalverhouders, waaronder Kees van Herk van de LTO vakgroep kalverhouderij. Het water staat met name de vrije kalvermesters aan de lippen. De markt voor rosékalveren is ingestort door enorme vraaguitval door de Corona crisis en de sluiting van restaurants. Ondernemers kampen met omzetverliezen van honderdduizenden euro’s. Het gemiddelde arbeidsinkomen in 2020 is meer dan 170.000 euro in het rood.

De regering verwijst naar de bestaande steunregelingen. De huidige regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten, ook na de recente aanpassingen, voldoet echter niet. Je kunt pas steun krijgen bij omzetverliezen groter dan 30%. Veel kalverhouders komen hier niet aan. Toch komen de omzetverliezen hard aan, omdat de marges in de sector heel klein zijn, zodat ook omzetverliezen tot 30% al tot dikke rode cijfers lijden. Verder speelt mee dat verschillende doorlopende kostenposten niet tot de vaste lasten gerekend worden en dat het referentiejaar 2019 al een slecht jaar was voor kalverhouders.

De SGP zal in het komende debat over het steunpakket pleiten voor maatwerk voor deze sector: voor de kalverhouderij moet de drempel voor omzetverlies omlaag, zodat deze bedrijven ook gesteund kunnen worden en faillissementen kunnen worden voorkomen. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: ‘Ondernemers zien de toekomst somber in. De druk op hun gezinnen is groot. Ik pleit daarom voor maatwerk om deze bedrijven te steunen. Vergeet niet dat voor gewenste investeringen in emissiereductie en dierenwelzijn bedrijven wel financieel gezond moeten zijn.’