23 mei 2023

SGP stemt tegen transitiefonds

Op dinsdag 23 mei 2023 stemde de Tweede Kamer over de Tijdelijk wet transitiefonds landelijk gebied en natuur. De SGP stemde tegen dit voorgestelde transitiefonds van 24,3 miljard euro. Lees of bekijk hieronder de stemverklaring van Roelof Bisschop.

We zijn het er met z'n allen over eens dat er grote opgaven liggen op het landelijk gebied, dat we onze schouders moeten zetten onder gebiedsprocessen en dat het transitiefonds daar een belangrijke rol in kan spelen. Dat is allemaal het goede nieuws. Wij zullen echter tegen het voorliggende voorstel stemmen. We hebben tot nu toe onvoldoende vertrouwen gekregen in de manier waarop het kabinet met het fonds aan de slag wil gaan. De gretigheid van het kabinet op het punt van opkoop staat in schril contrast met de traagheid op het punt van investeren in emissiereductie op het boerenerf. We zien nog een veel te grote focus op de kritische depositiewaarde, met voorbijgaan aan andere drukfactoren. Een voor ons cruciaal amendement is vorige week afgestemd en kan daardoor geen invloed uitoefenen op een betere uitvoering. Ook koerst het kabinet nog steeds op het onhaalbare stikstofdoel van 2030. Alles afwegend steunen wij het voorliggende voorstel niet. We hopen dat het kabinet eerst zijn bredere stikstof- en natuuraanpak op orde brengt.