13 november 2019

SGP plaatst grote vraagtekens bij noodgrepen kabinet

“Goed om de maximumsnelheid in de buurt van Natura 2000 gebieden te verlagen, dat kan echt wat opleveren. Maar waarom moet dat meteen in het hele land?”, aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h levert gemiddeld slechts 1 mol depositiedaling op 1600 mol gemiddelde depositie op.

Het kabinet zegt dat de gemiddelde depositieverhoging in Natura 2000 gebieden als gevolg van woningbouwprojecten slechts 0,3 mol per hectare is. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Je hoeft geen ecoloog te zijn om te constateren dat dit geen negatieve effecten kan hebben op de natuur. Het valt in het niet bij de achtergronddepositie die gemiddeld 1600 mol per hectare bedraagt. Zet dit als bevoegd gezag op papier en zorg ervoor dat bouwbedrijven door kunnen gaan met woningbouw zonder allerlei poespas.”

De landbouw dreigt voorlopig vooral in te moeten leveren ten gunste van andere sectoren. “Het kabinet wil blijkbaar doorgaan met het afpakken van vergunde ruimte en productierechten van landbouwbedrijven bij interne en externe saldering. De SGP wil hier dwars voor gaan liggen. Het zorgt voor enorme onzekerheid en werkt contraproductief. Het kan niet zo zijn dat de landbouw alleen maar in moet leveren ten gunste van andere sectoren,” zegt Bisschop.

De SGP vindt het goed dat het kabinet eindelijk werk lijkt te maken van een serieuze oplossing voor de PFAS problematiek op heel korte termijn. Ook vindt de partij het positief dat er gekeken wordt naar Natura 2000 ambities. Wel vindt Bisschop dat er meer lef nodig is om niet voor alles met hangende pootjes naar Brussel te gaan.