15 november 2019

SGP: laat arts op alternatieven voor abortus wijzenBekijk hierboven het filmpje dat de SGP in de Week van het Leven 2019 lanceerde waarin twee vrouwen vertellen hoe ze op het punt stonden een abortus te plegen. "Toen ik in de abortuskliniek de echo zag, zag ik dat het leeft en beweegt! Dat was het moment waarop ik écht begon te twijfelen."

“Als de dokter mij had verteld dat ik met de juiste hulp mijn kindje kon houden, had ik nooit voor abortus gekozen.” Dat is wat de SGP te horen krijgt van verschillende vrouwen.

Ook uit onderzoek blijkt dat artsen bij ongewenste zwangerschap vaak geen aandacht besteden aan alternatieven voor abortus. Kees van der Staaij noemt deze signalen van het ontbreken van goede voorlichting “zeer zorgelijk”.

De SGP schreef daarom een wetsvoorstel. In dit voorstel wil de partij twee dingen regelen:

  1. Voortaan moet iedere arts in het eerste gesprek met een ongewenst zwangere vrouw, haar zowel mondeling als schriftelijk wijzen op de alternatieven voor abortus (denk aan anoniem bevallen, financiële hulp bij de opvoeding, pleegzorg en adoptie).
  2. Daarnaast moet de arts haar ook wijzen op de mogelijkheid van professionele keuzebegeleiding.

“Als de dokter vertelt dat er ook andere mogelijkheden zijn voor abortus, dan heeft een vrouw in een moeilijke periode ook steun en houvast om over na te denken in de vijf dagen bedenktermijn die voor een abortus geldt. Zij krijgt dan ook veel meer informatie om haar keuze op te baseren”, aldus Van der Staaij.

De SGP-voorman hoopt dat deze pro-informatie benadering zowel voor- als tegenstanders van abortus met elkaar kan verbinden. Onderzoek van TNS-NIPO wijst uit dat er voor deze benadering veel steun is onder de Nederlandse bevolking.

Het wetsvoorstel is op 15 november 2019 aanhangig gemaakt in de Tweede Kamer en verzonden naar de Raad van State.