16 oktober 2020

SGP kritisch over ‘Stikstofwet’

De SGP is heel erg kritisch over het wetsvoorstel van minister Schouten van LNV over stikstofreductie en natuurverbetering. Als dat wordt uitgevoerd, komt dat erop neer dat de landbouwsector landelijk in de houdgreep wordt genomen.

De SGP is bang dat dit voorstel ten koste gaat van het maatwerk van een gebiedsgerichte aanpak. Het programma van alle maatregelen is expliciet gekoppeld aan de resultaten van monitoring en het halen van de doelstelling om in 2030 te voldoen aan de doelen van het Europese reductiebeleid. De SGP wil geen jojobeleid dat de gebiedsgerichte aanpak en het draagvlak daarvoor ondermijnt. Het is ook volstrekt onduidelijk wat het perspectief en de impact is voor het bedrijfsleven. Wat is bijvoorbeeld het perspectief voor legalisatie van PAS-melders en andere bestaande bedrijven?

De SGP constateert verder dat de doelstelling voor 2030 direct gekoppeld is aan het halen van de kritische depositiewaarden, terwijl deskundigen die de praktijk goed kennen zeggen dat je verder moeten kijken dan de eenzijdig vastgestelde kritische depositiewaarden. Het hangt erg af van de plaatselijke situatie. In diverse gebieden wordt de kritische depositiewaarde zelfs niet gehaald als in Nederland helemaal geen bedrijven zouden zijn…

Samengevat: zonder goed totaalpakket en stevige aanpassingen zal de SGP deze wet niet steunen.