29 mei 2018

SGP krijgt steeds meer bijval voor eenverdiener

Tijdens het eenverdienersdebat dat vorige week donderdag is gehouden, diende SGP-Kamerlid Chris Stoffer twee moties in om de grote en onrechtvaardige kloof in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Steeds meer partijen in de Kamer zijn het met de SGP eens dat het zo niet langer kan.

Stoffer: “Het is winst dat dit onrecht nu ook door andere partijen wordt erkend. Inmiddels is er in de Tweede Kamer een meerderheid om de kloof tussen een- en tweeverdieners te verkleinen. Die bewustwording in de Kamer is mede te danken aan mijn voorganger Elbert Dijkgraaf. Helaas moet ik tegelijkertijd vaststellen dat de regering op dit moment geen echte stappen wil zetten om de kloof ook daadwerkelijk te verkleinen.”

De motie van de SGP die de regering vraagt om serieuze opties te bekijken om de verschillen tussen een- en tweeverdieners te verkleinen (en deze opties op Prinsjesdag 2018 te presenteren) kon alleen rekenen op de steun van: SP, DENK, SGP, FvD, PvdD, 50PLUS en de PVV, en haalde dus geen meerderheid.

Wel was er een ruime Kamermeerderheid te vinden voor de tweede motie van de SGP. Deze motie dringt er bij de regering op aan om de pijnpunten in de mariginale belastingdruk voor bijvoorbeeld eenverdieners weg te nemen, en werd met algemene stemmen aangenomen.


Lees hieronder de letterlijke moties:


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het huidige kabinet op de korte termijn stappen zet om te voorkomen dat het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners verder toeneemt;

overwegende dat het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners de afgelopen jaren steeds groter is geworden;

overwegende dat het Centraal Planbureau concludeert dat het beleid de grenzen opzoekt van ongelijkheid en doelmatigheid;

verzoekt de regering, serieuze opties in kaart te brengen om de verschillen tussen een- en tweeverdieners te verkleinen en de Kamer hierover zo mogelijk op Prinsjesdag 2018 nader te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer
Leijten


De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners de afgelopen jaren steeds groter is geworden;

constaterende dat het huidige kabinet op de korte termijn stappen zet om te voorkomen dat het verschil in belastingdruk tussen een- en tweeverdieners verder toeneemt;

overwegende dat ook op lange termijn de knelpunten in de marginale druk, bijvoorbeeld voor eenverdieners, een prangend onderwerp blijven;

verzoekt de regering, opties te schetsen voor de langere termijn om de pijnpunten in de marginale druk, bijvoorbeeld voor eenverdieners, weg te nemen en hierover binnen een jaar te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer
Bruins
Omtzigt