19 oktober 2022

SGP: geen dwang bij opvang asielzoekers

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid. Tijdens zijn bijdrage gaat hij onder andere in op dwang bij opvang van asielzoekers en de instroom.

Hij blijft er nog altijd opgewekt en vrolijk bij kijken, maar de problemen op het bordje van deze staatssecretaris blijven zich opstapelen. De uitspraak van de rechtbank Den Haag over asielopvang laat zien dat de situatie ondermaats en onhoudbaar is. Het COA meldt intussen dat er eind dit jaar zo’n 10.000 opvangplekken te weinig zijn. Per 1 april gaan gemeenten écht stoppen met de crisisnoodopvang.

Dwang- of spreidwet
Ondertussen is de staatssecretaris druk met een dwang- of spreidwet.
Dat gemeenten wordt gevraagd hun steentje bij te dragen aan een eerlijke en evenredige opvang van asielzoekers, vindt de SGP begrijpelijk. Wel hebben wij van meet-af-aan gezegd: het toepassen van dwang is een buitengewoon onverstandige maatregel. Onacceptabel wat ons betreft.

Waar de SGP ook kritisch over is: de spreiding wordt nu wettelijk geregeld, maar onze voordeur blijft ondertussen wagenwijd openstaan. Het zal toch niet zo zijn dat we nu een structuur gaan optuigen waarmee gemeenten voor altijd vastzitten aan het aantal asielzoekers dat zich aanmeldt in Ter Apel, terwijl het Rijk weigert toereikende maatregelen te nemen inzake de toestroom? Dit moet wat de SGP betreft ook onderdeel zijn van een akkoord over de wet. Kunt u toezeggen dat deze wet gepaard zal gaan met flankerende, effectieve maatregelen om de instroom te beperken? Dit is voor mijn fractie een belangrijk punt voor de beoordeling van deze wet.

Instroom
De instroom is onverminderd hoog, ondanks de asieldeal. Als het zo doorgaat, gaan we over de grens van 50.000 asielaanvragen dit jaar. Waar het kabinet eerder volhield dat de instroom niet het probleem was, erkent het nu wel dat er sprake is van een hoog instroomcijfer en dat daardoor de noodzaak van instroombeperkende maatregelen toeneemt.

  • Dat is winst, maar wat gaat het kabinet daadwerkelijk dóén?
  • Is de staatssecretaris bereid te verkennen hoe de instroom fors kan worden verminderd en te leren van hoe andere landen, zoals Denemarken en Zweden, dat doen? 

Bekeerlingen
Verschillende keren heeft de SGP aandacht gevraagd voor het gebrek aan expertise bij de IND ten aanzien van bekeerlingen.

  • Kan de staatssecretaris komen met een reactie op de recente uitspraak van Raad van State dat de werkwijze beoordeling ‘geloofsgroei’ moet worden verbeterd?
  • Ik vraag hem daarbij ook te betrekken hoe de inbreng van experts zwaarder kan worden meegewogen bij de beoordeling van bekeerlingen door de IND om fouten te voorkomen.