23 november 2023

Dankbaar

Woord houden.
Dat was ons motto in de campagne.
Dat is óók ons motto nu vrijwel alle stemmen zijn geteld.

Het aantal stemmers op de SGP is ook dit keer gegroeid.
Dat is een resultaat om dankbaar voor te zijn.

Onze dank gaat allereerst en allermeest uit naar God.
Hij hield ons staande temidden van de enorme politieke aardverschuiving.

We bedanken óók al onze kiezers.
Een trouwe achterban waar anderen jaloers op zijn.

Woord houden.
Dat hangt ten diepste niet van ons af.
Daarom gaan we biddend aan de slag.
Aan het werk in het hart van onze democratie.
Wetend dat we in alles afhankelijk zijn van Gods zegen.

Dank voor uw steun en gebed.


Maak kennis met onze nummers 2 en 3: Diederik van Dijk en André Flach