6 november 2019

SGP blijft hameren op NAVO-norm van 2%

 “Als het kabinet hard inzet op het halen van de klimaatdoelen, dan moet ze dat ook zéker doen als het gaat om de Defensie-uitgaven. De NAVO-norm van 2% van het BBP wordt bij lange na nog niet gehaald, dus moeten we er harder aan trekken zodat we in Europa op eigen benen kunnen staan.”

Dat zegt SGP-kamerlid Chris Stoffer bij de behandeling van de begroting van Defensie vandaag in de Tweede Kamer. De SGP heeft een naam op te houden als het gaat om voldoende geld voor onze Defensie. Moties van Kees van der Staaij en Elbert Dijkgraaf zijn richtinggevend om Nederland vast te pinnen op meer Defensie-uitgaven.

In de praktijk komt daar weinig van terecht. De inval van Turkije in Syrië en de situatie in Irak bewijzen hoe belangrijk het is om zelf je eigen veiligheid op orde te hebben. In dat kader wil de SGP ook extra F-35’s aanschaffen.

Bij de begrotingsbehandeling maakte de SGP zich verder sterk voor optimale ondersteuning door Defensie van PTSS-slachtoffers. Kamerlid Stoffer wees op hele goede particuliere initiatieven op dit punt, zoals die van een ex-militair die nu schaapherder is op zijn oude legerbasis. In een motie roept hij de regering op geld beschikbaar te houden om dit soort projecten van de grond te krijgen.